تبلیغات
نهال مشهد

فروشگاه انلاین درخت میوه-نهالستان مشهد - گیاهان هاپلوئید و دابل هاپلوئید

-نهالستان مشهد#نهال فروشی#تولید نهال#ضد یخ گیاهان# مقاوم ساز طبیعی گیاهان#مجموعه کشاورزی دشت کلات-کود های مایع-سوپرجاذب091591574

-نهالستان مشهد#نهال فروشی#تولید نهال#ضد یخ گیاهان# مقاوم ساز طبیعی گیاهان#مجموعه کشاورزی دشت کلات-کود های مایع-سوپرجاذب091591574

فروشگاه انلاین درخت میوه-نهالستان مشهد - گیاهان هاپلوئید و دابل هاپلوئید -نهالستان مشهد#نهال فروشی#تولید نهال#ضد یخ گیاهان# مقاوم ساز طبیعی گیاهان#مجموعه کشاورزی دشت کلات-کود های مایع-سوپرجاذب091591574
گیاهان هاپلوئید و دابل هاپلوئید
تولید گیاهان هاپلوئید و دابل هاپلوئید با استفاده از روش كشت تخمك بارور نشده و تیمار كلشی سین در شرایط كشت درون شیشه
مقدمه : كشت گامت در گیاهان با هدف شناسایی و تثبیت برخی از صفات زراعی و نیز ایجاد گیاه هاپلوئید به اجرا در می آید. در اغلب گیاهان كشت دانه گرده با موفقیت روبرو شده است، در حالی كه در چغندر قند كشت این سلول به نتیجه نرسیده و تخمك بارور نشده منشا تولید گیاهان هاپلوئید قرار گرفته است. آزمایشهای گوناگون در رابطه با نمونه قابل كشت، محیط كشت مناسب و تركیب هورمون ها به اجرا در آمده است. در پژوهشهای به اجرا در آمده در ایران لاینهای هاپلوئید حاصل از كشت تخمك بدست آمده است. اجرای تیمار كلشی سین برای دو برابر كردن تعداد كروموزمهای گیاهان هاپلوئید در آزمایشهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا در شرایط كشت بافت هاپلوئید درون شیشه های كشت به كار گرفته شده است.

شرح یافته و توصیه های كاربردی: اجرای كشت تخمك بارور نشده با نمونه برداری از بوته های ورنالیزه آغاز می گردد. ساقه هایی كه گلی در قاعده آنها شكفته باشد جهت برداشت انتخاب می شوند. از این ساقه ها پس از استریلیزاسیون در محیط استریل با استفاده از لوپ بینوكولر تخمك های بارور نشده از دورن غنچه گل خارج و در محیط غذایی انتخاب شده N6 حاوی هورمونهای NAA و BA و میزان قند 6% كشت گردید. میزان جوابگویی ژنوتیپها بین 1 تا 5/10% ثبت شده است. بافت و گیاهچه های هاپلوئید در محیط ازدیاد تكثیر و در شرایط دورن شیشه با محلول كلشی سین در غلظت 05/0% به مدت 48 ساعت تحت تیمار قرار می گرفت. جوانه های حاصل از بافت و گیاهچه های در حال تكثیر در محیط عاری از این ماده سطح پلوئیدی مضاعف نشان داده است . این گیاهان به نام گیاهان دابل هاپلوئید (DH) چغندرقند دارای ژنوم تثبیت شده می باشند.

اهمیت اقتصادی: لاینهای دابل هاپلوئید به عنوان والد هیبرید برای افزایش میزان هتروزیس در برخی صفات زراعی و نیز به عنوان منابع ژنی با صفات تثبیت شده مقاومت به بیماریها و آفات به كار می روند. كاهش دوره سلكسیون برای تثبیت ژنها از مهمترین امتیازات اجرای روش هاپلودیپلوئیدیزاسیون در گیاهان می باشد و به ویژه در گیاهان دگر گشن حائز اهمیت است.


فواید استفاده از ضد یخ NP
نهال کاری
تولید بذر
سوپرجاذب
ضد یخ گیاهان
بستر های کشت
هیدروپونیک
گلخانه
کودهای مایع
ماشین الات کشاورزی
برگزاری کلاسهای آموزشی توجیهی
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ایران -مشهد
مدیریت:09159157465
روابط عمومی741203-0511
7421102-0511
فکس:7412033-0511


منبع:
http://nahalestanzardadi.mihanblog.com

تاریخ : سه شنبه 28 تیر 1390 | 07:03 ق.ظ | نویسنده : مدیر سایت | نظرات
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By Slide Skin:.