تبلیغات
نهالستان دشت رضوی-مهندس رضا زردادی- نهالستان و نهال فروشی مهندس زردادی،نهالستان-نهال فروشی، سوپر جاذب، ضد یخ گیاهان، احداث باغ، نهال کمیاب، فروش نهال اصلاح شده، نهال مثمر، تولید نهال، ارقام نهال گردو، ارقام نهال گلابی، ارقام نهال سیب، ارقام نهال هلو، ارقام انگور، ارقام نهال به، ارقام نهال زردآلو، انار، نهال گلدانی میوه، نهال گلدانی سیب، انجیر، نهال گلدانی زرشک
نهالستان و نهال فروشی
-نهالستان و نهال فروشی -تولید نهالضد یخ و مقاوم ساز طبیعی گیاهان-مجموعه کشاورزی دشت کلات-کود های مایع-سوپرجاذب09159157465

لینکدونی

آرشیو

لینکستان

← آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

ارقام جدید نهال گلابی/میوه گلابی/tree pear

آشنایی با ارقام جدید نهال گلابی/میوه گلابی/  tree pear


پایه های آلو( بذری و رویشی ) برای ارقام مختلف زردآلو

چکیده
به منظور مطالعه و تخمین توانایی پایه های آلوی سنت ژولین(رویشی)، میروبالان و ماریانا(بذری) در پیوند با ارقام زردآلو ( شماره 35، نصیری و شاهرودی)به سازگاری با محیط ( چگونگی تغذیه برگی در یک خاک آهکی با Ph بالا)، سازگاری های فیزیولوژیکی( صفات رویشی) و سازگاری بین پایه و پیوندک در باغ تحقیقاتی کمال آباد کرج آزمایشی در قالب بلوکهای کامل تصادفی در 3 تکرار طی سالهای 76 تا 82 به اجرا گذاشته شد. نتایج نشان داد که سال اثر معنی داری در صفات رویشی ( به استثناء سطح گسترش تاج ) و جذب برگی عناصر غذایی نظیر N, P, Zn, Mn, Cu داشته است. به طوریکه در ترکیب پیوندی میروبالان و شماره 35 بیشترین میانگین ها در صفات رویشی ( به استثناء سطح مقطع تنه ) را در برداشت. در جذب برگی عناصر غذایی بیشترین میانگین ها با اختلاف معنی داری در ترکیب پیوندی سنت ژولین * شاهرودی برای عناصر Zn, P,N و در جذب برگی عنصر Cu در ترکیب پیوندی سنت ژولین با تمام  پیوندکهای مورد مطالعه مشاهده گردید. از مجموع نتایج و از جهاتی نظیر صفات رشد، پایداری و سازگاری می توان پایه میروبالان و پیوندک شماره 35 را در شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک منطقه (خاک آهکی با Ph بالا) برتر شمرد، هر چند که دیگر پایه ها و پیوندک های مورد مطالعه خصوصیات مطلوب به خود را نشان دادند.

واژگان کلیدی : خاک آهکی، پایه های آلو ،  ارقام زردآلو، سازگاری
 
مقدمه:
زردآلو یک محصول مهم در نواحی خشک و نیمه خشک است و بومی مناطق غرب و مرکز کشور چین است . آمار نامه کشاورزی سال 81 سطح زیر کشت زردآلو در ایران را 3670 هکتار و میزان تولید را 235000 تن و درصد تولید زردآلو در ایران را در بین محصولات باغی کشور 2/2 درصد گزارش می دهد. چگونگی رشد و نمو ، میزان مقاومت به تنش های تغذیه ای در درختان زردآلو متاثر از شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک منطقه کشت است. {برونت و همکاران (1991)(2)}.
ولیس و همکاران (1998)(35) نظر می دهند که اگر چه درختان زردآلو به کلروز آهن ناشی از وجود آهک در خاک مقاوم هستند ولی کولتیوارهای مختلف به درجات مختلف مقاومت از خود نشان می دهند. انتخاب پایه مقاوم نقش مهمی را در چگونگی رشد و میزان مقاومت به تنش های موجود در محیط را ایفاد می نماید. براساس مطالعه ولومیس و همکاران (1999)(18) دوازده رقم زردآلو که برروی پایه های بذری زردآلو و پایه های الو پیوند شده بودند. اختلاف معنی داری در جذب برگی عناصر غذایی و در صفات رشد و نمو از خود نشان دادند. نولس و همکاران (1999) (11) مشاهده نمودند که پایه های مختلف زردآلو اختلاف معنی داری در قطر تنه کولتیوارهای ایجاد نموده است. گراسی و همکاران (1978) (10) و گیورژ به همراه گالوتا (2000)(9) پایه های میروبالان را پایه های پررشد و سازگاری برای زردآلو معرفی کرده اند. در این رابطه طبق گزارش پیرازین (1995)(13)، کوستا و همکاران (1974)(5) و کوستا باگراندی (1975)(6) میروبالان جی اف ای به خاطر صفات ممتازش برای کشت و کار زردآلو مناسب تشخیص داده شد. کامبرا (1979)(4) و آپویان و همکاران (1985)(1) پایه های میروبالان ماریانا به عنوان پایه های مناسب در شرایطی که خاک در تنش تغذیه ای ( کمبود آهن در اثر وجود آهک) است، معرفی کردند.
مک لارنت و همکاران (1975)(12) کروسارنیا و آدرگو (1982)(15) در مورد پایه های میروبالان می نویسند ؛ هر چند که پایه های میروبالان مقاوم به خاکهای آهکی هستند ولی رفتار آن آن ها از کلونی به کلون دیگر متفاوت است. تحقیقات دوکونس و همکاران (1976)(8) نشان داد که میروبالان نوع جی اف سی و یک حساس به آهک ولی میروبالان نوع پی دوازده و چهل و پنج مقاوم به آهک است. از پایه های رویشی که برای پیوند در درختان زردآلو استفاده می شود می توان پایه سنت ژولین را نام برد که به عنوان پایه نسبتاً مقاوم به آهک شناخته شده است. تحقیقات بیرنه (1988)(3) و رومرا و همکاران (1990)(10) نشان دادند که جذب برگی عنصر Ca در کولتیوارهای زردآلو در پیوند با پایه سنت ژولین بیشتر بوده است. پلازنینگ و همکاران (1995) (14) سنت ژولین را برای ارقام زردآلو پلازنیک2 به عنوان یک میان پایه پاکوتاه که در جذب هر چه بهتر عناصر غذایی از خاک اثر معنی داری برروی ارقام می‌گذارد و باعث افزایش کیفیت و کمیت محصول می شود، معرفی نمودند. اسکات
(2000)(16) می نویسد خصوصیات ژنتیکی پایه و رقم و ترکیبی از این دو در کنار مدیریت های صحیح باغی و تغذیه ای می تواند موثر در چگونگی سازگاری آن ها به شرایطی نظیر خاکهایی آهکی و قلیایی، سنگین و متراکم ... و غیره باشد. هدف از اجرای این تحقیق بررسی برروی چگونگی سازگاری کولتیوارهای مختلف زردآلو به خاک آهکی و معرفی سازگاری آن ها است.

مواد و روش:
به منظور بررسی و تعیین سازگاری پایه های و پیوندک های زردآلو در خاک آهکی ، قطعه زمینی با میانگین آهک 12 درصد و بافت نسبتاً سنگین در باغ تحقیقاتی کمال آباد کرج انتخاب و طرح به صورت فاکتوریل دو عاملی در قالب بلوکهای کامل تصادفی در 3 تکرار با عامل های به شرح ذیل به اجرا گذاشته شد: عامل اول شامل پایه های بذری ماریانا (A) و میروبالان (A2) و پایه رویشی سنت ژولین (A1)عامل دوم پیوندک های متفاوت زردآلوی نصیری (B1)، زردآلوی شاهرودی (B2) و زردآلوی شماره 35 (B3) بود. در مجموع برروی 162 اصله درخت ( 9 تیمار × 6 درخت در هر بلوک × سه تکرار آزمایش به عمل آمد. فاصله کاشت کولتیوارهای در هر بلوک 2×3 متر و فاصله تکرار 4 با یکدیگر 3 متر بود. در پاییز سال 76 بذور ماریانا و میروبالان در خزانه کشت و نگهداری شدند و از پایه سنت ژولین در باغ تحقیقاتی کمال آباد کرج مراقبت های لازم به عمل آمد. در شهریور 77 عمل پیوند 162 نهال انجام شد. در اسفند سال 79 کولتیوارهای مختلف زردآلو از خزانه به قطعه تحقیقاتی مورد آزمایش در باغ تحقیقاتی کمال آباد کرج منتقل شدند. سالی یکبار از کود حیوانی به میزان 10 کیلوگرم و سولفات آمونیوم به میزان 100 گرم برای هر کولتیوار استفاده گردید . تمامی کود حیوانی و 2/1 کود ازته در اواخر زمستان و بقیه کود ازته در بهار حداکثر تا اوایل تیرماه مصرف شد. نگهداری کولتیوارها ( هرس، آبیاری، مصرف کود) همگی به صورت یکسان صورت گرفت. آبیاری نشتی انجام شد. در آذرماه تیر ماه سالهای 80 و 81 و 82 به ترتیب از صفات شاخصی رشد نظیر ارتفاع درخت ، قطر تنه رشد سالانه سرشاخه ها و شعاع گسترش درخت یادداشت برداری شد ، از برگهای میانی شاخه های یکساله نمونه برگ تهیه شد و بالاخره تاریخ شروع و پایان گلدهی کولتیوارها در طی این سالها ثبت گردید.
محاسبات آماری به صورت استفاده از روش آزمون دانکن برای مقایسه میانگین ها ، تجزیه واریانس مرکب به منظور تعیین اثر سال، اثر پایه ، اثر پیوندک و اثر متقابل پایه و پیوندک برای صفات مورد بررسی و آنالیز ضریب همبستگی بین غلظت های عناصر غذایی در برگ با یکدیگر و با صفات رویشی به منظور ارزیابی دقیق شاخص های اندازه گیری شده ، صورت گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار کامپیوتر SAS و Excel استفاده شد.

نتایج:
از نتایج تجزیه خاک قطعه مورد آزمایش قبل از کاشت ( جدول شماره 1) قابل مشاهده است. که خاک آهکی ، قلیایی ، لومی رسی و از نظر کربن و ازت کل فقیر و از لحاظ فسفر و پتاس قابل جذب به ترتیب متوسط و معتدل است. جداول شماره 2 و 3 تجزیه واریانس مرکب جذب عناصر غذایی در برگ و صفات رویشی کولتیوارهای زردآلو را نشان می دهند در سال 1380 سال اول استقرار کولتیوارهای درزمین اصلی بود ، به علت رشد ضعیف پیوندک هایی که با پایه رویشی سنت ژولین پیوند شده بودند و به دلیل نبود تعداد کافی برگ در شاخه های یکساله و خشبی در تیرماه آن سال، برای تجزیه برگی از 6 ترکیب تیماری و برای اندازه گیری صفات شاخص رشد از 7 ترکیب تیماری استفاده شد. نتایج نشان دادند که اثر سال در جذب تمام عناصر غذایی اندازه گیری شده در سطح یک درصد و در میان عناصر غذایی تنها در عنصر Fe در سطح 5 درصد معنی دار شده بود. اثر سال بر صفت ارتفاع در سطح یک درصد ، در صفات رشد سالانه سرشاخه ها و در مقطع تنه در سطح 5 درصد معنی دار گردید. سال برصفت سطح گسترش تاج اثر معنی داری نداشت. اثر متقابل پایه و پیوندک (A*B) در جذب برگی Zn, Mn, P و صفت رویشی ارتفاع در سطح 5 درصد معنی دار گردید. اثر متقابل معنی دار بین سال در پایه و پیوندک در هیچکدام از صفات اندازه گیری شده به استثناء جذب برگی Zn مشاهده نشد. در مقایسه میانگین سالهای آزمایش از صفات مورد مطالعه توسط آزمون چند دامنه ای دانکن (جدول 4)نتایج نشان دادندکه در سطح احتمال 5 درصدترکیب پیوندی میروبالان × زردآلوی شماره 35 (A2B3 ) از نظر ارتفاع ، رشد سالانه سرشاخه ، شعاع گسترش درخت بیشتری میانگین را کسب نمودند. در حالیکه میانگین داده های غلظت برگی عناصر Mg, Ca, Fe, K اختلافات معنی دار نگردید، بیشترین میانگین از عناصر Cu, Zn, Mn, N در برگ به ترتیب در ترکیب های پیوندی سنت ژولین × نصیری (A1B1) و سنت ژولین × شاهرودی (A1B2) برای عنصر N؛ میروبالان × شاهرودی (A2B2)  برای عنصر Mn و سنت ژولین × شاهرودی (A1B1) برای عنصر Zn مشاهده شد. در جذب برگی عناصر Cu, P بین ترکیب های پیوندی A1B1, A1B2, A1B3 اختلافات معنی دار نبود، اما این سه کولتیوار با اختلاف معنی داری از دیگر کولتیوارها غلظت بیشتری از عناصر نامبرده را در برگ داشتند. نتایج ضریب همبستگی میان غلظت عناصر غذایی در برگ با یکدیگر و با صفات مورد مطالعه رشد در سال پایانی آزمایش در جدول شماره 5 قابل مشاهده است. در ترکیب پیوندی A2B1 بین عنصر N با صفات رشد همبستگی معنی داری ( در سطح یک درصد ) مشاهده شد. در حالی که در A1B1 همبستگی موجود بین عنصر N و ارتفاع در سطح 5 درصد منفی بود. همچنین در A2B1 همبستگی مثبت و معنی داری ( در سطح یک درصد) بین عناصر Fe, Mn با صفات رویشی مشاهده گردید. عنصر K با سطح مقطع تنه در ترکیب پیوندی A1B1 همبستگی مثبت ( در سطح 5 درصد) و در A3B1 همبستگی منفی ( در سطح 1 درصد ) نشان داد.صفت شعاع گسترش درخت در A1B1 با عنصر Zn در سطح 5 درصد درA1B2 با عنصر K ( در سطح یک درصد) همبستگی مثبت و معنی داری داشت. تنها در A2B3 یک ضریب همبستگی منفی و معنی داری در سطح 5 درصد با عنصر Cu در برگ حاصل شد. عنصر P در A3B1 با شعاع گسترش تاج در سطح یک درصد همبستگی منفی نشان داد در حالی که A3B3 با شعاع گسترش تنه، سطح مقطع تنه و رشد سالانه سرشاخه همبستگی مثبت ( در سطح 5 درصد) نشان داد . عنصر Mg در برگ در سطح 5 درصد در ترکیب پیوندی A3B2 با سطح مقطع تنه ( مثبت) و در A3B3 با رشد سالانه سرشاخه همبستگی منفی نشان داد.
در A3B1 رشد سالانه سرشاخه و سطح مقطع تنه با عنصر Mn به ترتیب یک همبستگی منفی و مثبت در سطح 5 درصد را نشان دادند. در ترکیب های پیوندی A2B3و A1B3 هیچ همبستگی بین عناصر غذایی در برگ و صفات رشد مشاهده نشد.
در محاسبات صفت سازگاری و ماندگاری ترکیبات پیوندی در سال 82 مشاهده شد. (جداول 6و 7). هر چند که تعداد نهال ها و درختان از بین رفته متفاوت بود ولی نظر آماری این اختلافات معنی دار نشدند. اما حداکثر تعداد درخت موجود در ترکیب پیوندی میروبالان × شماره 35 ( با 28 درصد تلفات ) و حداقل تعداد درخت مربوط به ماریانا نصیری و ماریانا شماره 35  مشاهده شد.
بحث:
رهنمون (1381)(الف) در گزارشی نهایی در طرح تحقیقاتی مناسب ترین پایه برای ارقام زردآلو ، پایه میروبالان را یک پایه سازگار برای ارقام زردآلو معرفی کرد و در حالی که آنها نیز مشاهده نمودند که پایه سنت ژولین القاء رشد بسیار ضعیف به پیوندک ها دارد تحقیقات آنها نشان داد که نشابهات وسیعی بین پایه میروبالان و ماریانا وجود دارد که هر چند که در کاربری آن بایستی احتیاط لازم را به عمل آورد.در انطباق یا نتایج فوق  پایه میروبالان سازگاری خوبی را با رقم زردالو شماره 35 در یک خاک آهکی مانند خاک باغ کمال آباد کرج که به طور متوسط 12 درصد آهکی ، قلیایی و با بافت سنگین است نشان داد . این سازگاری در صفت ماندگاری و صفات رشد، ( از قبیل رشد سالانه سرشاخه ، شعاع گسترش تاج ، ارتفاع) قابل مشاهده بود. همچنین پیوندک هایی که برروی پایه سنت ژولین پیوند شده بودند. جذب برگی مناسب و پاکوتاهی از خود نشان دادند. بیشترین روابط رگرسیونی در بین جذب عناصر غذایی با صفات رویشی در ارقامی مشاهده شد که با پایه میروبالان پیوند شده بودند. همبستگی های مثبت و معنی داری در شاخص های رویشی با غلظت عناصر غذایی در برگ کولتیوارهای زردآلوی مورد مطالعه مشاهده شد. که مطابقت با نتایج استیلو و ماریونو(1983)(17) را نشان می دهد. بین غلظت Fe/Mn,N در برگ با صفات رویشی در کولتیوار A2B1 و به همین ترتیب در کولتیوارهای A1B1, A1B2, A3B1, A3B2, A3B3 همبستگی های مثبت و معنی داری مشاهده شد. از این روابط رگرسیونی می توان بخوبی در مصرف بهینه کودهای شیمیایی استفاده نمود. از مطالعات انجام شده می توان مشاهده نمود که ترکیبات پیوندی مورد مطالعه هر کدام دارای خصوصیات مطلوبی بوده به طور مثال پایه سنت ژولین پایه ای پاکوتاه و دارای پتانسیل خوبی در جذب عناصر غذایی حتی در شرایط سخت فیزیکی و شیمیایی خاک  است که این صفات را به خوبی به پیوندک ها انتقال داده بود و یا پایه ماریانا که در ترکیب با پیوندک ها استحکامی مناسب از خود نشان داده بود. از نتایج سازگاری میروبالان × زردآلوی شماره 35 از لحاظ ماندگاری ، جذب عناصر غذایی و بعضی صفات رویشی قابل رویت گردید و می توان به عنوان یک ترکیب پیوندی در این چنین خاکهایی ( خاکهای آهکی و قلیایی و نیمه سخت) توصیه نمود.
میترا میرعبدالباقی
استادیار بخش تحقیقات باغبانی ، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
كاهش ضایعات محصولات باغی در دوره پس از برداشت


منبع:
http://nahalestanzardadi.mihanblog.com

گلها و گیاهان زینتی

گلها و گیاهان زینتی


در باغ ایرانی گلها را معمولا پای درختان در حاشیه خیابانها می‌کاشتند. ایرانیان از گلهایی استفاده می‌شد که علاوه بر زیبایی دارای خواص مفید دیگری نظیر عطر خوش‌، استفاده‌های طبی و خوراکی بودند استفاده می‌کردند. در بعضی از باغها قسمتی از محوطه باغ‌، بنام باغچه، یا گلزار یا گلستان که معمولاً نزدیک بنای اصلی بود را به کاشت گل اختصاص میدادند.
مطالب مربوط به این بخش از منابع گلکاری تألیف دکتر خلیقی و جزوه گیاه شناسی تألیف مهندس حریری تهیه شده است.

1- شمعدانی معمولی: Geranium hortorum
Geraminaceae: تیره
شمعدانی انواع مختلفی دارد و از گلهایی است که سابقه کشت آن در ایران بسیار طولانی است و هر کجا که آب و هوا اجازه کشت آنرا میداد کاشته می شد . شمعدانی گیاهی دائمی و مقاوم نسبت به سرما و سایه است. شمعدانی معمولی از همه معروفتر و بسیار پرگل و زیبایی می ‌باشد. برگهای آن سبز با حاشیه کرم و رنگین می‌باشد. در زمستان که تابش آفتاب ضعیف است گل نمی دهند و در تابستان بهتر است درسایه نگهداری شوند. از انواع دیگر شمعدانی که در ایران کاشته می‌‌شدند می‌توان و شمعدانی بهار هلو که در تهران بسیار کشت می‌شد‌، شمعدانی عطری که برگهای زیبا با شیارهای عمیق آن بسیار معطر است و شمعدانی اژدری
(Pelargonium domesticum) که کشت آن در بسیاری از نقاط ایران متداول است نام برد. در آخر می توان به شمعدانی پیچ Pelargonium peltatum که برگها در این نوع نسبتاً پهن و گیاه حالت رونده دارد اشاره کرد.


2- سوسن : Lilium longiflorum
Liliaceae : تیره
گلهای آن بسیار زیبا است و در ٿصل بهار گل می‌دهد. دارای پیاز و تک لپه‌ای است. پیازها را معمولاً در ماههای آذر و دی در گلخانه‌ها می‌‌کارند .گل آن درشت و به گلهای مختلٿ زرد، سٿید، نارنجی و قرمز است.


3- بنفشه :Viola
Violaceae: تیره
شامل گونه‌های بنفشه معطر V. odorata ‌، بنفشه فرنگی
V.altaica و بنفشه سه رنگ V.tricolor بنفشه V.lutea است.انواع وحشی آن نیز درایران موجود است. گیاهی یکساله و مقاوم به سرما است. در نیمه دوم مرداد ماه بذر آن در هوای آزاد و در بستری از یک خاک سبک کشت می ‌شود در مهر و آبان به محل اصلی برده می‌شود و تا اواسط بهار سال آینده دارای گل می‌باشد و مقاوم است. عملیات به نژادی و دو رک گیری در مورد این گیاه در دنیا بسیار انجام گرفته و بهترین نوع آن نسل اول (F1) است. بدیهی است نسلهای بعدی کیفیت و موغوبیت پایین‌تری دارند . برگهای آن ساده و متناوب و دارای گوشوارک می‌باشند. گلها نامنظم و منفرد، 5 گلبرک، 5کاسبرگ و 5 پرچم و یا مادگی سه برچه‌‌ای دارد.حاوی ماده آلکا لوئیدی ویولین (violine) می باشد.


4- نرگس: Narcissus poeticus
Amaryllidaceae : تیره
گیاهی تک لپه‌، پیازی و دائمی است و گلهای آن معطر و زیبا است. در باغهای تاریخی بسیارکشت می‌شده است. واریته‌های آن بسیار زیاد و بسته به درشتی و ریزی گل آن طبقه بندی می‌شوند. دارای گلهای شیپوری شکل به رنگ زرد و یا زرد سفید می‌باشد. تکثیرآ ن بوسیله بذر و پیاز صورت می‌گیرد. گیاهی علفی‌، دائمی با برگهای ساده است و باریک گلهای آن منظم‌، منفرد بوده و در ابتدا در غلافی پوشیده‌اند است. میوه آن بصورت کپسول ( میوه‌ای است که از تخمدان مرکب بوجود آمده و در هر برچه چند دانه تولید می‌شود) بوده دانه آلبومن و محتویات غذایی دانه زیاد دارد.


5- گل حنا : Impatien balsamina
تیره: saminaceae
گیاهی گلدانی، با گلهای ظریف است که هرگل آن 5 گلبرگ قرمز حنایی دارد. برگهای آن ظریف و به رنگ سبز روشن است. و این گیاه بوسیله قلمه تکثیر می‌شود. از زمانهای قدیم درایران کشت می‌شده و رنگ صورتی آن نیز موجود است. تکثیر این نوع گل از طریق کاشت بذر نیز به آسانی صورت می‌گیرد.


6- اختر: Canna generalis
Cannaceae :تیره
گیاهی است دائمی‌، با ریزومهای ( اندامهای زیر زمینی که بعضی گیاهان به جای ریشه دارند) قومی روی آن جوانه های درشتی رشدونمو می کند. نسبت به سرمای زیاد حساس است. در تابستان به گل می‌نشیند و گلهای آن به رنگهای سرخ‌، نارنجی‌، زرد است.


7- میخک : ianthus cayophyllus
Caryopyllaceae: تیره
گیاهی است بسیار قدیمی با سابقه طولانی کاشت که به خاطر گلهایش در سراسر جهان معروف است. هم به صورت شاخه بریده و هم در باغچه ها قابل کاشت است گل آن در رنگهای بسیار متنوع و بسیار پرپر است. انواع وحشی آن نیز در کوهستانهای ایران‌، بیشتر در محلهای سنگی می‌روید. برگهای آن متقابل‌، ساده‌، باریک است و جام گل آن دارای 5 گلبرگ دندانه دار
است که از دو قسمت پهنک (قسمت پهن گلبرگ )و ناخنک ( قمست باریک گلبرگ )تشکیل شده است. تکثیر میخک غالباً از طریق رویشی و توسط قلمه گیری از شاخه های سبزآن صورت می گیرد.


8- قرنفل: Dianthus barbatus
Caryophyllaceae : تیره
گلی بسیار زیبا است که گلهایش رنگ‌های متنوع داشته و در حاشیه‌ها استٿاده می‌شود. در ایران از قدیم در باغها کشت می‌‌شده است. نسبت به سرما مقاوم است. بذر آن در تیر و مرداد کشت و نشاها در شهریور و مهر به محل اصلی منتقل می شود.


9- گل صابونی ( بغدادی) : Soponaria officinalis
Caryophyllaceae: تیره
از این‌رو به آن صابونی می‌گویند که برگهای آن دارای ماده ساپونینی (Saponin) است و مانند صابون درآب کف می‌کند، در بسیاری از منابع بعنوان یکی ازگلهای اصلی باغها ذکر شده است.


10- ستاره‌ای : Aster sp
Compositeae : تیره
دارای گونه های(Variety) بسیار زیاد است. گلهای ریز و ستاره ای شکل به رنگ سفید، آبی و طلایی دارد. روز کوتاه ( گیاهانی که به کمتر از 12 ساعت نورآقتاب در یک شبانه روز نیاز دارند) و دارای انشعابات متعدد می باشد. تکثیر آن غالباً از طریق کاشت بذر در اوایل اردیبهشت انجام می ‌شود و حدود 5 ماه بعد ازکاشت بذرها به گل می نشینند.


11- همیشه بهار : Calendula sp.
Compositeae :تیره
از گلهای پاییزی است و تا اوایل بهار دوام دارد. گلهای آن زرد طلایی است. در باغها‌، در حاشیه‌ها و پای درختان ونیز نزدیک عمارت کاشته می‌شده است.


12- جعفری : Taget erecta
Compositeae :تیره
یکی ازگلهای قدیمی است که از سالها پیش کشت و پرورش آن درایران معمول بوده است. گل بهاره و تابستانه( نشاهای آن در ٿضل بهار وتابستان به محل اصلی کاشت منتقل می‌شوند. گل بهاره به گلی می‌گویند که در بهار به گل می نشیند) است. بذر آن به طور معمول در اردیبهشت ماه در خزانه ای آماده شده‌، سپس کشت می‌شود. نشا ظرف دو ماه آماده کاشت
در محل اصلی است.


13- آهار : Zinnia elegans
Compositeae : تیره
بذر آنرا در اردیبهشت ماه در خزانه می‌کارند و در تیر ماه آنرا نشا کار می‌کنند. این گل از گیاهانی
است که بذر آن مستقیماً در محل اصلی یعنی حاشیه‌های گل‌کاری کاشته می‌شود. رشد آن بسیار زیاد است. ارتفاع آن بیش از گلهای دیگر است و در حاشیه‌‌های گل‌کاری باید در جای مناسب کاشته شود .گل آن بسیار زیباست و در باغهای قدیمی بسیار از آن استفاده می‌شده است.


14-کوکب : ahlia
Compositeae : تیره
از گیاهان دائمی است و ریشه های غده ای آن در برابر سرما مقاومت ندارد. رنگ گلها در آن بسیار زیبا و متنوع است‌، خصوصاً در نواحی کوهستانی که تابستانهای خنک تری دارد. گل آن بسیار درشت و رشد آن قابل ملاحظه است.


15- کوکب کوهی : Rudbeckia fulgida
Compositeae : تیره
یک گیاه دائمی با گلها زرد است که در وسط به رنگ تیره و سیاه می گراید. گلهای کوکب کوهی با ساقه های بلند جلب توجه می‌کند. در آغاز بهار از طریق تقسیم بوته تکثیر می‌‌شود.


16- رعنا زیبا : Gaillardia
Compositea : تیره
یک گل زیبای دائمی است. در اواخر خرداد و تقریباً در تمام طول تابستان گل می‌دهد. گلهای آن قرمز، صورتی و زرد است. تکثیر آن به آسانی از طریق تقسیم بوته در بهار انجام می‌گیرد.


17- داودی : Chrysanthemum morifolium
Composite: تیره
این گیاه هم بیرونی وهم آپارتمانی می‌باشد. به طور مصنوعی در تمام tفصول در گلخانه‌های با تجهیزات کافی به گل می نشیند. یکی از گلهای بسیار مهم است. در باغ ایرانی رایج و متداول بوده است. طرز تکثیر داوودی از طریق ریشه دارکردن قلمه‌های انتهایی شاخه صورت می گیرد. قلمه‌ها ی ریشه دار را مستقیماً در گلدانهای مناسب کشت می‌‌کنند. به طور معمول فصل گلدهی آنها پاییز و اوایل زمستان می‌باشد.


18- نیلوفر : Ipomoea ticolor
گیاهی یکساله با گلهای آبی رنگ است. به صورت خودرو هم رشدونمو می‌‌کند . رشد آن بسیار زیاد و ظرف یکماه به ارتٿاع 3 متر می‌رسد در تابستان گل می‌دهد. بالاروند و مناسب پرچین‌‌ها و چٿته‌‌ها) به غلط به آن آلاچیق می‌گویند( دانش دوست یعقوب‌، باغ ایرانی) می‌‌باشد.

منبع:
کشاورز تنها


منبع:
http://flowere.mihanblog.com

تقویم زمانی هرس درختان و درختچه های فضای سبز

تقویم زمانی هرس درختان و درختچه های فضای سبز


1- شمشاد نام علمی : Buxus sempervirens
زمان هرس: بهار، پاییز


2- جوالدوزک
نام علمی : Catalpa speciosa
زمان هرس: آخر تابستان،زمستان

3- سدر
نام علمی : Cedrus
زمان هرس:تابستان


4- ارغوان
نام علمی : Cercis
زمان هرس:زمستان
نحوه هرس: هرس این درخت بسته به نوع فرم آن می تواند بدون هرس و تنها با قطع اجباری شاخه های خشک به صورت گلدانی و باز باشد و یا با هرس شاخه زنی می توان تاج آن را انبوه و کروی ساخت.


5- افرا
نام علمی : Acer
زمان هرس:زمستان


6- عرعر
نام علمی : Aillanthus
زمان هرس: زمستان،تابستان


7- ابریشم
نام علمی : Albizzia
زمان هرس: بهار


8- زرشک
نام علمی : Berberis
زمان هرس:زمستان،تابستان


9- دم موشی
نام علمی : Buddleia davidii
زمان هرس:اواخر زمستان
نحوه هرس: یا شاخه اصلی را در زمستان از قسمت های داخلی حذف نمود(هرس نسبتا شدید)تا گیاه تحریک به رشد دوباره گردد.


10- به ژاپنی
نام علمی : Chaenomeles
زمان هرس:تابستان،زمستان

11- شبه سرو
نام علمی : Chamaecyparis lawsoniana
زمان هرس:تابستان


12- گل یخ
نام علمی : Chimonanthus praecox
زمان هرس:بهار ، تابستان

13- درخت پر
نام علمی : Cotinus coggyria
زمان هرس:تابستان

14- شیر خشت
نام علمی : Cotoneaster
زمان هرس:بهار،تابستان،زمستان

15- سرو
نام علمی : Cupressus
زمان هرس:بهار و تابستان

16- گل طاووسی
نام علمی : Cytisus
زمان هرس:بهار

17- یاس زرد
نام علمی : Forsythia
زمان هرس:بهار


18- زبان گنجشک
نام علمی : Franinus
زمان هرس:زمستان

19- لیلکی
نام علمی : Gleditsia
زمان هرس:زمستان

20- ختمی درختی
نام علمی : Hibiscus syriacus
زمان هرس:بهار،تایستان و پاییز

21- یاسمن
نام علمی : Jasminum officinal
زمان هرس:بهار ،تابستان
نحوه هرس: در بهار و تابستان بر حسب زمان گلدهی باید بعد از اتمام دوره گلدهی نسبت به حذف شاخه های ضعیف اقدام نمود و شاخه های خیلی بلند را تا نیمه کوتاه نمود.

22- سرو کوهی
نام علمی : Juniperus
زمان هرس:بهار ،تابستان

23- برگ نو
نام علمی : Ligustrum
زمان هرس:زمستان ،بهار،تابستان


24 - ماگنولیا
نام علمی : Magnolia
زمان هرس:تابستان
نحوه هرس: بهتر است تا جای ممکن به دلیل التیام زخمهای حاصل از هرس و کندی رشد درخت هرس نشوند ولی در صورت لزوم می توان نسبت به خذف شاخه های نابجا و یا شکسته اقدام کرد.

25- زیتون تلخ
نام علمی : Melia
زمان هرس:تابستان

26- توت
نام علمی : Morus spp
زمان هرس:زمستان ،تابستان

27- خرزهره
نام علمی : Nerium oleander
زمان هرس:تابستان

28- نرگس درختی
نام علمی : Philadelphus
زمان هرس:بهار،تابستان،پاییز
نحوه هرس: این درختچه معمولا نیازی به هرس چندانی ندارد و تنها باید هر سه یا چهار سال یکبار در اوائل بهار یا پاییز تعدادی از ساقه های خیلی مسن را از قاعده قطع کنیم.همچنین هرس پنسمان یا چیدن نوک شاخه های تازه روئیده در تابستان باعث جلوگیری از حجیم شدن تاج شده و آنرا متراکم تر می سازد.

29- نوئل
نام علمی : Picea
زمان هرس:بهار ،تابستان


30-کاج
نام علمی : Pinus spp
زمان هرس:بهار

31- چنار
نام علمی : Platamus spp
زمان هرس:تابستان ،زمستان

32- صنوبر
نام علمی : Populus spp
زمان هرس:تابستان

33- پیراکانتا
نام علمی : Pyracantha spp
زمان هرس:تابستان ،آخر زمستان

34- بلوط
نام علمی : Quercus spp
زمان هرس:تابستان،زمستان

35- سماق
نام علمی : Rhus
زمان هرس:زمستان


36- اقاقیا
نام علمی : Robinia
زمان هرس:تابستان،زمستان

37- بید
نام علمی : Salix spp
زمان هرس:زمستان،تابستان

38- اسپیره
نام علمی : Spirea
زمان هرس:بهار

39- سرو خمره ای
نام علمی : Thuja
زمان هرس:بهار،تابستان،پاییز

40- نارون
نام علمی : Ulmus spp
زمان هرس:اواخر تابستان ،زمستان

41- بداغ
نام علمی : Viburnum spp
زمان هرس:بهار،اواسط تابستان

42- مروارید درختی
نام علمی : Symphoricarpus
زمان هرس:اوائل بهار

43- گز
نام علمی : Tamarix spp
زمان هرس:بهار ،تابستان

44- سرخدار
نام علمی : Taxus spp
زمان هرس:اواخر بهار،تابستان


منبع
کشاورز تنها


منبع:
http://flowere.mihanblog.com

پایه های سیب مالینگ

پایه های سیب مالینگ

پایه های ایست مالینگ (EM)
در موسسه تحقیقاتی ایست مالینگ انگستان مشخص و معرفی شده اند که با حروف EM همراه با اعداد مشخص و معرفی شدند . هر کدام از این پایه ها که به روش خوابانیدن افزوده می گردند ، رشد پیوندک را در حد معینی محدود می سازند بنابراین فاصله کاشت درختان پیوند شد. روی آن ها بر حسب نوع پایه متفاوت است. نخستین تلاش موفقیت آمیز برای آزمایش و ارزیابی پایه بر اساس یک روش منظم می باشند سریهای نخست از 9 پایه مختلف به وجود آمده بودند و هر کدام یک عدد رومی با پیشوند M داشتند . در مرحله بعدی 15 سری نیز به سری قبلی اضافه شد و در کل 24 سری به وجود آمدند و برای نام گذاری از اعداد عربی استفاده شد. یایه M25 در سال 1956 از برنامه اصلاحی پایه های مقاوم به شته ی موی سب به عنوان یک پایه نیمه پا کوتاه کننده و پربازده معرفی شد. پایه های M26 , M7 جدیدا از تلاقی M9 با پایه های دیگر به وجود آمد. و بعدا به سریعاً به قبلی اضافه شدند. بعدها اسامی و اعداد از روی به عربی تغییر یافت به عنوان مثال یک تیپ از این پایه ها ابتدا تیپ IX سپس به فرم MLX و اخیراً به صورت M9 نوشته می شود . بیش تر سریهای مالینگ آزمایش شده در انگلستان که به مقدار زیادی در دسترس بودند به طور وسیعی در ایستگاههای تحقیقاتی مناطق مهم تولید کنند . سیب در دنیا تحت آزمایش قرار گرفتند شروع ارزیابی پایه ها توسط پرورش دهندگان سیب به دهه 1930-1940 بر میگردد . ولی نکته قابل توجه این بود که در آن زمان میان باغداران برای استفاده از پایه های پا کوتاه کننده شک و تردید وجود داشت . برای اینکه ، آن ها شرط را براین گذاشتند که میوه را بر روی درختان بزرگ تولید کنند. علاقمندی برای استفاده از درختان کوچکتر عموماً در سه دهه ی اخیر ایجاد شد.
M2 : درختان روی پایه معمولا زود بارده و بربارده بوده و کمی بزرگتر از درختان روی پایه ی M7( 75% اندازه درختان بذری ) هستند . آزمایش های طولانی دراوهایو نشان می دهند که درختان پیوندی ( از نوع رقم دلشیس) بر روی پایه M2 به طور قابل توجهی بیش تر از پایه های M7,M1،M16 و بذری محصول تولید می کنند. متاسفانه پایه M2 قبل از معرفی نژادهای مختلف و دلیشس Spur- type از رده خارج شده است.
M1: قوی و به دلیل سیستم ریشه بذری عمیق مقاوم به خاکهای رسی و مرطوب است. پایه ی مناسبی برای خاکهای عمیق ولی برای خاکهای خشک پایه مناسبی نیست . این پایه به پوسیدگی یقه مقاوم بوده و با افکندن کپه ای و شیاری تکثیر می شود.
M4 : این پایه از نظر اندازه مشابه M2 است. اما محصول زود رس و زیادتری تولید می کند. یکی از مهمترین نقص این پایه این است که ریشه های آن عمدتاً در یک طرف ریشه ی اصلی تولید می شود و بنابراین در خاک استقرار خوبی ندارند . این پایه به پوسیدگی یقه مقاوم می باشد به همین خاطر و دلایل دیگر در برنامه های آزمایش ناحیه ای مجدداً وارد شده است . این پایه در خزانه برگهای دندانه دار ، پوست ساقه رنگ قهوه ای روشن و هم چنین مستعد به تولید اسپور با برگهای کوچک در قاعده دمبرگ دارد . به سرما مقاوم ولی نسبت به خشکی و کم آبی حساس است.
M5 : این پایه به آسانی قابل افزایش و جابه جایی است . مقاوم به شته ی مومی و درختان پیوند شده را به کمبود پتاس دچار می سازد . این پایه در ابتدا رشد قوی داشته و رفته رفته رشدش ضعیف می شود تا به تعادل برسد. این پایه آغاز رشد در بهار و خزان در پاییز را به تاخیر می اندازد.
M.7: ( این پایه درختانی با اندازه %55-65 درختان بذری سیب تولید می کند)
در ایالات متحده طی 50 سال اخیر معرفی پایه ها ، پشتیان صنعت میوه کاری بوده است پایه ی (M7 هنوز هم معمول ترین پایه مورد استفاده بوده و متحمل به اکثربیماری ها و سازگارترین پایه به انواع وسیعی از خاکها و اقلیم های باشد ) دارای ریشه قوی و عمیق از M9 بوده و درختی زود باره و در حالت زهکشی شده خاک درختی نیمه پا کوتاه تولید می کند. ولی در خاکهای سنگلاخی رشد شان محدود تر است . در دامنه ی گسترده ای از دمای خاک رشد می کند. در خاک استقرار خوبی ندارد در سالهای اول نیازمندیم است. در برابر سرمای زمستان مقاومت خوبی ندارد. M7 به رطوبت زیاد مقاوم بوده ولی به سرطان طوقه حساس می باشد . این پایه ها توسط افکندن کپه ای و قلمه ی برگدار زیر سیستم به مه افشانی تکثیر می شود. مهم ترین عیب این پایه به تمایل آن به تولید زیاد پا جوش می باشد. و در خزانه به سبب داشتن شاخه های دوکی با یک با پوست قهو ه ای روشن ، حاشیه ی برگهای موجی و فرورفتگی های عمیق با گوشوارک های کوچک و عدسکهای سفید رنگ قابل تشخیص است.

M8: ابتدا در ایستگاه ایست مالینگ به عنوان پارادیس فرانسوی جمع آوری در سریهای مالینگ به عنوان تیپ VIII نامگذاری شد.
پوست ساقه به رنگ قرمزمایل به نقره ای ، مختصر کرکدار بوده و برجستگی های کوچکی نیز در هر طرف گره های جوانه دیده می شود . برگها به شکل تخم مرغی کشیده ، ضخیم ، چرمی مانند و به رنگ تیره با سطح رویین براق می باشند.
M10:این پایه آغاز رشد در بهار به تاخیر می اندازد و جزء پایه های بسیار قوی محسوب می شود . این پایه استعداد تولید پاجوش زیادی را دارا است.
M11:پایه ای با سیستم ریشه بندی محکم و عمیق که رشد بسیار قوی به پسوندک القا می کند، پربار و سازگار با انواع خاکهاست.
M13:این پایه درختان بزرگی تولید می کند و درختان پیوندی بر روی آن از نظر زود باردهی با درختان بذری فرقی ندارد . اما به شرایط مرطوب خاک نسبت به سایر پایه هایش بیش تر متحمل می باشند. این پایه ها به وسیله ی مشخصات زیر در خزانه قابل تشخیص است.
1-برگها بزرگ ، موجدار و حاشیه ی برگ اره ای با بریدگی عمیق تر است
2-در قاعده دمبرگ گوشوارک بزرگی دارد.
3-پوست ساقه قهوه ای مایل به تیره است و عدسک های پراکنده سفید رنگی دارد.
از خصوصیات دیگر این پایه می توان به ریشه دهی آسان و تولید سیستم ریشه ای سطحی اشاره نمود.
این پایه بسیاری از خصوصیات M9 را دارد . و از این نظر جالب توجه است به علاوه این پایه نسبت به M9 کمی پاکوتاه کننده تر است و به سرمای زمستان نیز مقاوم تر می باشد. به این دلیل وقتی که به عنوان میان پایه برای پا کوتاه کنندگی استفاده می شود خیلی مطمئن به نظر می رسد . پایه M8 به سرما ، شانکر، لکه سیاه بسیار حساس و دارای استقرار ضعیفی در خاک می باشد. در خزانه با داشتن چوب قهو ه ای تیره ، با عدسکهایی با فضای نسبتاً فاصله دار و برگهای صاف ، پهن و سبز مایل به تیره با گوشوارک های خیلی کوچک در قاعده ی دمبرگ قابل شناسایی است. و مثل M9 به وسیله ی قلمه و یا خوابانیدن شاخه به آسانی ریشه نمی دهد.
M9:بیشتر از سایر پایه ها در تمام دنیا هم به صورت پایه و هم میان پایه پا کوتاه کننده مورد استفاده قرار می گیرد. ( 25-35 % اندازه درختان بذری ) . دارای سیستم ریشه ای شکننده ، گوشتی و ضخیم می باشد و نیازمند خاک حاصلخیز است درضمن به دلیل داشتن ریشه های شکننده نیازمند قیم نیز می باشد . ریشه ها در برابر دمای پایین زمستان حساسند . این پایه در برابر پوسیدگی طوقه[1] مقاوم بود. ولی به سرطان طوقه[2] بادزدگی وشته ی مومی سیب حساس است و عیب آن تولید پاجوش زیادی می باشد . این پایه توسط افکندن کپه ای تکثیر می گردد . اگر به عنوان میان پایه استفاده شود. پاکوتاهی را به پیوندک القا می کند. رشد زود در بهار و خزان سریعتر در پاییز القا می کند. طول عمر درختان روی این پایه حداکثر 20 سال است.
از این پایه ممکن است در آینده در مناطقی که دارای خاک کم عمق بارس فراوان یا در خاکهایی که دارای لایه ها ی زیرین سخت می باشد استفاده شود. از انواع خاص از خاکهایی که سایر پایه ها ممکن است کارآیی نداشته باشند. علاقه به استفاده از این پایه وجود دارد . به ویژه اگر از میان پایه پا کوتاه مفیدی خواهد

M16:این پایه بسیار پرشدبوده و استقرار خوبی در خاک دارد و نیز به دامنه ی گسترده ای از دمای خاک سازگاری دارد. به شته ی مومی سبب بسیار حساس بوده و توسط افکندن کپه ای تکثیر می شود.
M25:این پایه دهه 1920 در ایست مالینگ انگلستان از تلاقی نورسرن اسپای و M2 به دست آمده است. درختان بر روی آن از نظر اندازه مثل درختان بر روی پایه ی بذری هستند (جزء پایه های قوی محسوب می شود. ) ولی نسبت به پایه های بذری تولید درختان پربارده و زود بارده می کند. در موقع خوابانیدن دارای رشد مستقیم با کمی خمیدگی در هر گره می باشد که حالت زیگزاگ به خود می گیرد . پوست ساقه به رنگ سبز تیره و پهنک برگ بزرگ با حاشیه های نامنظم می باشد. در آمریکا از این پایه دلیل قوی بودن استفاده نمی شود. عملکردهای آن عالی و مقاومت آن به شته ی موی بیش تر از M16 است.
M26 :این پایه از تلاقی M9 , M16 به وجود آمده است . پایه M26 بعد از معرفی در سال 1959 به خاطر زود بارده ، پاکوتاه 40-50) درصد درختان بذری ) و پربارده بودن درختان بر روی آن ، خیلی سریع به صورت پایه عمومی در آمد . بسیاری از ارقام سیب بر روی پایه M26 نسبت به پایه M9 قویتر بوده و از استقرار خوبی برخوردارند . این پایه به طور وسیع کشت شد. به نحوی که در اواسط سال 1970 با M7 برابری نمود ( خاصیت پاجوش دهی ندارد. ) ولی با برخی از ارقام سیب مثل هالیدی [3]و بلاکس[4] تیمن و غیره تا حدودی سازگاری ندارد . پایه M26 به شرایط بیش از حد رطوبت متحمل است. و بر بیماری پوسیدگی یقه و بیماری آتشک حساس می باشد. درختان بر روی پایه M26 در خاکهای خوب زهکشی شد. نیاز به قیم ندارد. با وجود این ارقامی که به رشد قوی روی این پایه تمایل نشان می دهد. نیاز به قیم دارند. این پایه به سرمای زمستانه مقاومت بیش تری دارد. این صفت مقاومت به سرمای اواسط زمستان و همچنین شکست دیر خواب جوانه ها ( دیر بیدار شدن جوانه ها در بهار ) را از والد M16 به ارث برده است . این پایه در خزانه با داشتن برگهای بزرگ با حاشیه ی دندانه دار ، گوشوارک های نازک منتهی به برگچه های کوچکترو شانه های قوی راست به رنگ قهوه ای و حاوی عدسکهای مشخص قابل شناسایی می باشد.
M27 :این پایه اخرا معرفی شده است و از تلاقی M13 , M12 در سال 1929 به وجود آمده است جزء پایه های خیلی پا کوتاه کننده است.
درختان بر روی این پایه کوچکتر از درختان بر روی M9 هستند . خیلی زود بارده و نیاز به قیم دارند.
امروزه از M.27 به صورت پایه از نظر تجارتی به طور گسترده استفاده نمی شود . ولی به عنوان میان پایه بر روی کلون قوی مورد استفاده قرار می گیرد . در خزانه شاخه های M.27 دوکی راست پوست قهوه ای تاریک می باشند. برگها تخم مرغی شکل کوچک بوده ، دارای حاشیه دندانه دار و به حالت فنجانی می باشند . به طریق خوابانیدن به راحتی ریشه دار می شود . در آینده ممکن است در کشتهای تراکم به ویژه در خاکهای با زهکشی خوب از جایگاه خوبی برخوردار است.
منبع:
http://flowere.mihanblog.com

تغذیه گیاهی

تغذیه گیاهی

 هر موجود زنده برای ادامه حیات، رشد و تولید كمی و كیفی مطلوب نیاز به تغذیه متناسب و متعادل و در مقاطع زمانی مناسب دارد. گیاه نیز به‌عنوان یك موجود زنده خارج از این مقوله نمی‌باشد. بنابراین نباتات كشاورزی كه مولد محصولات كشاورزی مورد نیاز انسان می‌باشند برای تولید كمی و كیفی بهینه با توجه به شرایط اقلیمی و منطقه‌ای و سایر عوامل مؤثر در كشاورزی به تغذیه مطلوب نیازمندند. تغذیه گیاه از طریق خاك و برگ انجام می‌پذیرد. اهم عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان را می‌توان به ترتیب زیر دسته بندی نمود:

 مواد غذایی اولیه: ( به مقدار نسبتاً زیاد مورد نیاز گیاهان است )

 ازت (N)       

فسفر( p)       

پتاسیم (K)

 مواد غذایی ثانویه: ( به مقدار متوسط مورد نیاز گیاهان است )

 كلسیم (Ca)    

منیزیم (Mg)  

گوگرد (S)

عناصر غذایی ریزمغذی : ( به مقدار نسبتاً ً كم مورد نیاز گیاهان است )

 روی (Zn)     

بُر(B) 

منگنز (Mn)

 مس (Cu)      

آهن (Fe)      

مولیبدن (Mo)منبع:
http://flowere.mihanblog.com

تاثیر آبیاری بر رشد گیاهان گلخانه ای

 کم آبی در گیاهان به صورت علایمی مانند توقف رشد , کوچکتر شدن برگ , کوتاه شدن فاصله میان گره ها , بد شکل شدن برگ ها , سوختگی حاشیه برگ ها و ریزش برگ در گیاهان حساس به ریزش برگ مشاهده می شود . علایم کمبود آب در گل داوودی شامل تیره شدن برگ ها و در بگونیا به صورت خاکستری شدن برگ ها دیده می شود.

پر آبی به صورت علایمی مانند افزایش ارتفاع گیاه , آبدار شدن ساقه و نرم و شکننده شدن و گاهی پژمردگی و مرگ گیاه (در معرض نور ) , کاهش اکسیژن و صدمه به ریشه و عدم جذب آب و مواد غذایی و در نهایت پژمردگی و توقف رشد نمایان می شود . پر آبی به معنی مصرف بیش از حد آب در هر دور آبیاری نیست بلکه نشان دهنده تکرار دفعات استفاده از آب است . در زمستان گیاهان در مدت طولانی در معرض آب و هوای ابری هستند و معمولا یک یا دو روز در معرض هوای آفتابی قرار می گیرند . گیاهانی که به نور کم عادت کرده اند نمی توانند به سرعت به شدت نور زیاد پاسخ دهند در نتیجه مقدار آب کمی که از طریق ریشه ها جذب می شود نمی تواند مقدار آب از دست رفته از طریق تعرق را جبران نماید و پژمردگی اتفاق می افتد در این حالت ممکن است تصور شود که گیاه به آبیاری نیاز دارد ولی آبیاری مشکل را حادتر می کند . کندن خاک نشان می دهد که خاک مرطوب اما سرد است . پس سرما عامل اصلی است و ریشه ها نمی توانند آب جذب کنند .

زمان آبیاری : مدیریت آبیاری عامل اصلی در موفقیت کشت است . نیاز های رطوبتی گیاه با مرحله رشد فرق می کند و داننهال نسبت به گیاه بالغ به آب کمتری نیاز دارد . فصل سال بر میزان آب مورد نیاز موثر است . میزان نیاز آبی در تابستان بیشتر از زمستان است . نوع بستر رشد به کار رفته , سیستم حرارتی , نوع گلدان و نوع محصول نیز بر میزان نیاز آبی موثر است . بهترین روش برای راهنمایی کشاورز برای آبیاری استفاده از تجربیات سال های گذشته است که چه مقدار آب مصرف شده و واکنش گیاه به آن چگونه بوده است . ساده ترین روش استفاده از تانسیومتر است .

باید در زمان مناسب زمین یا گلدان را به خوبی آبیاری کرد . آبیاری ناقص (مثلا اگر نصف آب مورد نیاز داده شود) باعث می شود فقط نیمه بالایی سطح خاک خیس شده و نیمه دیگر آن خشگ باقی بماند و گیاه زود تر از موعد مقرر نیاز آبیاری مجدد پیدا می کند . و تکرار این عمل باعث صدمه به ریشه واز بین رفتن آن می شود . مقدار آب خارجی از گلدان باید حدود 15 – 10 درصد آب داده شده به گلدان باشد تا باعث شستشوی املاح از خاک و جلوگیری از تجمع آن شود .

به طور کلی هر متر مربع بستر کشت به عمق 1 سانتی متر به 1/1 لیتر آب و هر متر مربع کاشت با 18 سانتی متر عمق به 20 لیتر آب نیاز دارد .

PH آب آبیاری : بهترینPH بین 5/5 تا 7 متغیر است . خاک اره نرم و ظروف تورب یا پیت باعث کاهش PH آب و اسیدی شدن آن می شود .

سیستم های آبیاری : در گلخانه ها روش های مختلفی جهت آبیاری گیاهان مورد استفاده قرار می گیرد که مهمترین آن ها به اختصار شرح داده می شود .

آبیاری دستی :آبیاری دستی ابتدایی ترین و متداول ترین روش است . از معایب آن می توان به زیاد شدن هزینه کارگری . اتلاف وقت , شسته شدن خاک و پاشیدن گل روی شاخساره گیاهان اشاره نمود . در این روش باید تمام گلخانه را لوله کشی کرد و شیر های آب در دو طرف سطح زمین انجام شود چون فشار آب موجب شسته شدن سطح خاک و فشردگی آن می شود . با استفاده از سر شیلنگ فشار آب کاهش می یابد .

آبیاری قطره ای : در این روش آبیاری از لوله پلاستیکی و پلی وینیل کلرید استفاده می شود (لوله نوع دوم نیازی به قیم نداشته و لنگر نمی اندازد) . بسته به دما , نوع خاک و گیاه حدود یک لیتر آب در متر مربع لازم است . از مزایای این روش می توان به شسته شدن نمک خاک , صرفه جویی در آب از طریق پخش مستقیم آب در اطراف ریشه و تسهیل کوددهی اشاره کرد .

آبیاری مه افشانی یا میست :در این روش پخش آب به صورت قطرات ریز در محیط کشت برخی از گیاهان زینتی و قلمه ها صورت می گیرد . پخش متناوب آب باعث کاهش دما و افزایش رطوبت در اطراف قلمه ها و در نهایت پایین آمدن تبخیر و تعرق می شود .

آبیاری زیر زمینی : در این روش با خاصیت کاپیلاریته آب بیشتری در دسترس گیاهان قرار می گیرد . در روش کشت مستقیم گیاه , در قسمت تحتانی یک لوله سفال به شکل 8 قرار داده می شود . کف بستر مقداری سنگریزه ریخته و به آن خاک اضافه می کنند و سپس گیاهان را داخل آن می کارند . در بهار و تابستان و اوایل پاییز با غرقاب کردن بستر آبیاری انجام می گیرد و مازاد آب خارج می شود . روش های دیگر آبیاری بستر کشت گیاهان گلخانه ی از روش های ذیل نیز استفاده می شود : آبیاری بارانی , آبیاری ثقلی(میکرودریپ), آبیاری نورانی, مه پاشی دینامیکیمنبع:
http://flowere.mihanblog.com

هورمون کاربرد هورمون در باغبانی

مقدمه هورمون به موادی اطلاق می‌شود که در بخشی از بدن موجود زنده ساخته شده و پس از انتقال اثراتی در دیگر قسمتهای موجود به جای می‌‌گذارد و در تراکم‌های بسیار کم فعالند. هورمونهای گیاهی در بافتهای مریستمی و یا جوان ساخته می‌‌شوند و بعد از انتقال یافتن اثر خود را در بافتهای که تا حدودی از محل سازنده دور است بجای می‌‌گذارند. تاکنون پنج گروه هورمون شناخته شده که همه آنها در کشاورزی بخصوص در باغبانی دارای کاربردهای گسترده‌ای هستند که عبارتند از: اکسین ، جیبرلین ، سیتوکینین ، اتیلن ، اسید آبسیزیک. ماهیت اکسین 

اکسینها ، گروهی از هورمونهای گیاهی هستند که باعث طویل شدن سلولهای گیاهی می‌گردند. این مواد طیف گسترده‌ای را از نظر واکنشهای رشد و نموی در گیاهان سبب می‌شوند. واژه اکسین یک اصطلاح عمومی است و به تعدادی از مواد طبیعی گفته می‌شود که فراوان‌ترین و مهمترین اکسین در گیاهان ، اندول استیک اسید (iaa) می‌باشد.

مهمترین اثراتی که به اکسین نسبت داده شده است عبارتند از: بزرگ شدن سلول گیاهی ، طویل شدن ساقه گیاه ، تولید ریشه ، تولید آوندهای چوبی ، افزایش رشد جوانه راسی ، جلوگیری از رشد جوانه جانبی ،‌تشکیل میوه ، بزرگ شدن میوه ، تشکیل گرهک در ریشه گیاهانی که دارای باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن هستند ، جلوگیری از ریزش برگ ، بیوسنتز پروتئین و RNAو اثرات دیگر. کاربرد بازدارنده‌های هورمونی در باغبانی

مقدمه 

بازدارنده‌های هورمونی دسته دیگری از هورمونهای گیاهی هستند که بدلیل خاصیت بازدارندگی اکثرا برای کنترل شیمیایی علفهای هرز استفاده می‌شود. بازدارنده‌های هورمونی به دو دسته طبیعی و مصنوعی تقسیم می‌شوند. گروه طبیعی تنها شامل اسیدآبسیزیک است که در تمام گیاهان وجود دارد و گروه مصنوعی خود به چها گروه مواد بازدارنده رشد - مواد کند کننده رشد- مورفکتین و مواد شاخه زا را تقسیم می‌شوند. 
مواد باز دارنده رشد: 
این مواد از رشد گیاهان بطور کلی جلوگیری می‌کنند و باعث مرگ گیاهان می‌شوند که علف کش‌ها جزو این گروه هستند علاوه بر این ماده مالئیک هیدرازید هم جز این گروه است که در غلظتهای کم از رشد پیاز و سیب زمینی در انبار جلوگیری می‌کند ولی در غلظتهای بالا به عنوان علف کش است. 
مواد کند کننده رشد 
مواد تشکیل دهنده این گروه بدون اینکه تغییری در ظاهر گیاه و یا تعداد برگها و شاخه‌ها بوجود آوردند از رشد گیاه می‌کاهد. مهمترین کاربرد آنها در هرس و به گل نشاندن گیاهان و مقاومت گیاهان در برابر خشکی است. 

مورفکتین‌ها :

این مواد به عنوان علف کش و نیز در گل انگیزی و ریزش میوه‌ها و شاخه زایی هم کاربرد دارند.

• مواد شاخه زا:

 این مواد تحت عنوان مواد هرس کننده شناخته شده‌اند و برای هرس در باغات میوه از این مواد هم استفاده می‌شوداسید آبسیزیک و توضیحاتی در مورد آن

اسید آبسیزیک

این هورمون بطور گسترده در گیاهان وجود دارد و این بازدارنده هورمونی حدود صد مرتبه از سایر بازدارنده‌ها قویتر است. وقتی که گیاه تحت تاثیر کمبودهایی نظیر آب ، اکسیژن و مواد غذایی قرار گیرد میزان این هورمون به سرعت بالا می‌رود و زمانیکه کمبود مربوط برطرف شود مقدار آن در طول یکی دو روز به حالت عادی بر می‌گردد

ماهیت شیمیایی اسیدابسیزیک

مراکز عمده ساخته شدن اسیدآبسیزیک:
محل خاصی وجود ندارد و تمامی اندامها بر حسب نیاز آنرا می سازند

نحوه انتقال اسیدآبسیزیک در گیاه:
انتقال این هورمون در آوندها صورت میگیرد

کاربردهای هورمون اسیدابسیزیک در باغبانی

1.کمک به ریزش:
این بازدارنده هورمونی باعث تحریک ریزش و پیری برگ و میوه می‌شود

2.جلوگیری از سبز شدن بذر:
اسیدآبسیزیک از سبز شدن تعداد زیادی از بذرها جلوگیری کرده و یا سبز شدن آنها را به تاخیر می‌اندازد و نیز به علت همین ماده است که بذر در داخل میوه جوانه نمی‌زند


3.کند شدن رشد و ایجاد پیری:
اسیدابسیزیک رشد انوع زیادی از بافتها و اندام‌های گیاهای از جمله ساقه‌ها و ریشه‌ها را کند می‌سازد و اثر دیگر آن مربوط به پیری اندامهای گیاهی است چون این هورمون تجزیه کلروفیل را تسریع می‌کند

4. تسریع در تشکیل ریشه:
در برخی از گونه‌های ریشه را بهبود می‌بخشد

5.اثر روی گلدهی:
در برخی از گیاهان روز کوتاه به گلدهی کمک می‌کند که ممکن است ناشی از کند سازی رشد باشد که خود ان می‌تواند برای گل دادن مساعد باشد.

6.در طولانی کردن دوره خواب بذور و جوانه‌ها و کوتاه داشتن قد گیاهان چوبی از این هورمون استفاده می‌کنند

7.استفاده از این هورمون باعث کنترل بسته شدن روزنه‌های گیاه می‌شود که بدین وسیله در هنگام کم آبی مانع از دست رفتن آب گیاه می‌شود

8.دخالت در تشکیل غده ها:
در گیاهانی كه در روزهای کوتاه غده های خود را گسترش می دهند عامل اصلی در تحریک رشد غده ها اسید ابسزیک میباشد


منبع:
http://flowere.mihanblog.com

هورمونهای گیاهی

هورمونهای گیاهی

مقدمه:

 عوامل بیرونی و درونی در رشد گیاهان موثرند از مهمترین عوامل درونی ، هورمونها و از مهمترین عوامل بیرونی نور و دما را می‌توان نام برد. هورمونها عهده‌دار تنظیم و هماهنگی فرآیندهایی هستند که در نقاط مختلف پیکر گیاهان صورت می‌گیرند. این مواد از ترکیبات آلی هستند که در بافتهای ویژه‌ای ساخته می‌شوند و مستقیما از یاخته‌ای به یاخته دیگر و یا از طریق آوندها در سراسر گیاه انتقال می‌یابند و در محل هدف تاثیر می‌گذارند. بعضی از هورمونها نیز اثر بازدارندگی دارند. بطور کلی رشد و نمو طبیعی یک گیاه ، بیشتر توسط اعمال متقابل هورمونهای تحریککننده و بازدارنده تنظیم می‌شود. بعضی از هورمونهای گیاهی محرک رشد هستند، در حالی که هورمونهای دیگری همین فرآیندها را کند می‌کنند یا به تاخیر می‌اندازند.

 انواع هورمونهای گیاهی

اکسین:

فراوانترین اکسین طبیعی اسید اندول استیک است. مناطقی از گیاه که فعالیتهای رشد و نمو درآنها شدید است معمولا بیشترین مقدار اکسین را تولید میکنند. بدین ترتیب مریستمهای مختلف از جمله مریستم نوک ساقه، مریستم نوک ریشه و کامبیومها سرشار از اکسین هستند. اکسینها علاوه بر تاثیری که در افزایش طول یاخته دارند، در کنترل ریزش پاییزی برگها و میوه‌ها، جلوگیری از رشد ریشه‌های نابجا، رشد گل و میوه در بسیاری گیاهان دخالت می‌کنند. این هورمون به مقدار کم برای رشد ریشه لازم است و افزایش جزئی آن از رشد ریشه جلوگیری می‌کند. اکسین سبب نسخه برداری RNA از DNA و در نتیجه افزایش سنتز پروتئین می‌شود. در بسیاری از دو لپه‌ایها رشد جوانه‌های جانبی به وسیله اکسین متوقف می‌شود. اکسین همچنین در بازدارندگی فعالیت فصلی کامبیوم آوندی و نمو چوب پسین نقش دارد.

 جیبرلین:

پژوهشگران ژاپنی هنگام پژوهش بر روی نوعی بیماری قارچی برنج که باعث دراز شدن غیر طبیعی گیاه نورسته می‌شود جیبرلینها را کشف کردند. این قارچ ماده‌ای به نام جیبرلین A را ترشح می‌کند که وقتی آن را روی بوته‌های سالم برنج بپاشند، در آنها هم نشانه چنین بیماری مشاهده می‌شود. جیبرلین A مخلوطی از شش نوع ترکیب شیمیایی کاملا متمایز است. تاکنون در حدود 84 نوع جیبرلین متفاوت بطور طبیعی در گیاهان شناخته شده‌اند. مهمترین اثر جیبرلینها در افزایش طول ساقه‌ها است. جیبرلینها همچنین سبب تمایز یاخته‌ای می‌شوند. در گیاهان چوبی ، جیبرلینها سبب تحریک کامبیوم آوندی جهت تولید آبکش پسین می‌شوند. بطور کلی تمام جنبه‌های مختلف رشد و نمو در گیاهان از رویش دانه تا تشکیل میوه می‌توانند تحت تاثیر جیبرلینها قرار بگیرند. اثر تحریک کنندگی جیبرلین در رشد ساقه ، بویژه در ساقه‌های گیاهان طوقه‌ای ، با افزایش ابعاد یاخته و تعداد آن آشکار می‌شود. جیبرلینها به مقادیر مختلف در همه بخشهای گیاه وجود دارند. ولی بیشترین مقدار آنها در دانه‌های نارس دیده شده است. بطور کلی رویش دانه در نتیجه تغییر واکنشهای متابولیسمی از صورت کاتابولیسمی به آنابولیسمی حاصل می‌شوند و جیبرلین باعث افزایش فعالیت و یا سنتز گروه ویژه‌ای از آنزیمها می‌گردد که متابولیسم قطعات 2 کربنی را تغییر داده موجبات سنتز ترکیبات حد واسط را فراهم می‌آورد.

 سیتوکینین:

سیتوکینینها شامل گروهی از ترکیبات محرک رشد هستند که فرآیند تقسیم را در یاخته‌ها تحریک می‌کنند. سیتوکینینها در تمام مراحل رشد گیاهان دارای نقش هستند این ترکیبات بر روی متابولیسم از جمله فعالیت آنزیمها و بیوسنتز مراحل رشد تاثیر می‌گذارند و همچنین در ظهور اندامکها و انتقال مواد غذایی در گیاهان موثر بود و مقاومت گیاه را نسبت به عواملی مانند پیری ، آلودگیهای ویروسی و علفکشها و همچنین دمای پایین افزایش می‌دهند. سیتوکینینها ابتدا در شیر نارگیل که آندوسپرم مایع است پیدا شدند. اگر به محیط کشت بافت ساقه تنباکو سیتوکینین اضافه شود یاخته‌های غول پیکر بوجود می‌آیند یعنی سیتوکینین باعث بزرگ شدن یاخته‌ها می‌شود. سیتوکینین مصنوعی که بیشتر در تحقیقات بکار می‌رود، کینتین نام دارد. مجموع کینتین و اسید اندول استیک سبب تسریع تقسیم یاخته‌ای و در نتیجه تولید یاخته‌های بیشمار می‌شود. سیتوکینینها در چیرگی راسی (تسلط انتهایی) دخالت دارند با وارد کردن این هورمون در محل جوانه‌ها از رشدشان جلوگیری می‌شود. نقش دیگر سیتوکینینها جلوگیری از پیری برگهاست.

 اتیلن:

 اتیلن از لحاظ آن که به حالت گاز است یک هورمون غیر معمولی است. در اوایل قرن نوزدهم، پرورش دهندگان میوه کوشیدند تا رنگ و طعم مرکبات را با قرار دادن آنها در اتاقی که با بخاری زغال سنگی گرم می‌شد مرغوبتر کنند. مدتها تصور می‌شد که گرما سبب رسیدن میوه می‌شود. سپس پژوهشهای فراوان نشان داد که در حقیقت فرآورده‌های کروسن سبب رسیدن میوه ها می‌شوند. از بین این فرآورده‌ها، گاز اتیلن، گاز بسیار فعال تشخیص داده شد. به دنبال آن دانسته شد که اتیلن بوسیله گیاهان هم تولید می‌شود. این گاز قبل از رسیدن میوه‌ها در گیاه تولید می‌شود و مسئول تغییرات رنگ، بافت و ترکیبات شیمیایی هنگام رسیدن آنهاست. اکسین در تراکم معین سبب تولید مقدار زیادی اتیلن در گیاه می‌شود. هنگامی که پیری برگ آغاز می‌شود اتیلن تنظیم کننده اصلی ریزش برگ است این گاز سبب تسریع در سنتز آنزیم سلولاز و آزاد شدن آن می‌شود. این آنزیم دیواره‌های یاخته را از بین می‌برد. اگر پیش از آغاز پیری برگ اکسین به آن اضافه شود، از پیری برگ جلوگیری می‌گردد. ولی پس از تشکیل لایه ریزش، اکسین ریزش برگ را با تحریک تولید اتیلن، تسریعمی‌کند.

 اسید آبسیسیک

 این هورمون سبب خواب گیاه می‌شود. آغشته کردن جوانه‌های رویشی به اسید آبسیسیک آنها را به جوانه‌های زمستانی تبدیل می‌کند. بدین ترتیب که این اسید بیرونی‌ترین برگهای مریستمی را به پولک مبدل می‌سازد. این هورمون در دانه‌های بسیاری از گونه‌های گیاهی وجود دارد و سبب خواب دانه می‌شود. اسید ابسیسیک سبب بسته شدن روزنه‌ها به هنگام کم آبی می‌شود تا از تعرق جلوگیری کند. بدین سبب این هورمون به عنوان محافظ گیاه در مقابل شرایط نامساعد محیطی شناخته شده است. اسید ابسیسیک همچنین از تاثیر جیبرلین بر تولید جوانه‌ها جلوگیری می‌کند و این بازدارندگی بوسیله سیتوکینین برگشت پذیر است. اسید ابسیسیک علاوه بر تاثیر بر خواب جوانه و دانه و جداشدن برگ و میوه از گیاه بر رشد گیاه و تشکیل گل نیز اثر بازدارنده و یا گاهی محرک دارد. این ماده بر رشد قسمتهای مختلف بسیاری از گیاهان اثر بازدارنده دارد و اثر ترکیبات طبیعی محرک رشد را خنثی می‌کند.منبع:
http://flowere.mihanblog.com

تنك كردن شیمیایی سیب

تنك كردن شیمیایی عملی ضروری و ثابت می باشد كه همه ساله در فصل بهار توسط میوه كاران انجام می گردد.در سالهای اخیر، بازار سیب باعث شده است كه تنك كردن شیمیایی تبدیل به مهمترین عمل پرورشی شود كه میوه كاران انجام می دهند. هدف این مقاله بیان نظریه های تنك كردن و مطرح كردن شرایطی كه ممكن است بر برنامه تنك كردن شیمیایی شما اثر بگذارد ، می باشد.

 

تنك كردن میوه جهت افزایش اندازه میوه و ازدیاد دفعات شكوفه كردن انجام می شود. هرچقدر تعداد میوه هایی كه سر درخت رشد می كنند كمتر باشد حجم آنها بزرگتر خواهد بود. در كل، كاهش تعداد میوه ها به 4 الی 6 میوه در هر شاخه (per cm of limb circumference)  برای تناسب حجم میوه ها لازم است. اگر تراكم میوه به 8 الی 10 میوه در cm در ظرف 4 هفته از شكوفه دهی كاهش یابد، ‌می توان شكوفه دهی مجدد قابل قبولی را انتظار داشت . بنابراین ، تعدد بیشتر تنك كردن برای دستیابی به سایز مناسب میوه   بغیر از ایجاد شكوفه دهی مجدد مكفی لازم می باشد.

 

میوه كاران باید در نظر داشته باشند كه تمامی درخت های بارده و رشد كرده را تنك بكنند  . درختانی كه فصل گذشته بار كمی داده اند در بهار جدید شكوفه دهی سنگینی خواهند داشت و به تنك كردن وسیعی نیازمندند. بعلاوه ، درختانی  كه شكوفه كمی داشته اند نسبت به درختان پر شكوفه درصد گل بیشتری خواهند داشت ، بنابراین ممكن است به مقداری تنك كردن نیاز داشته باشند.

 

مواد شیمیایی موجود برای تنك كردن

 

كارباریل (Carbaryl).كارباریل یا سوین ((sevin اسب باركش شركت های تنك كن هستند. این ماده ملایم ترین و ایمن ترین تنك كننده موجود می باشد. این ماده عموما به مقدار at 0.5 to 2 lbs 50WP or 0.25 to 1 qt XLR per 100 gal برای كاربرد رقیق گردانی مورد استفاده قرار می گیرد . بدلیل سایز ریز فرمولاسیون 50WP ، فرمولاسیون XLR در sevin نسبت به 50WP ترجیح داده می شود . ذرات  50WP Sevin هم اندازه ذرات گرده می باشند ، در نتیجه این احتمال افزایش می یابد كه توسط زنبور های عسل به كندو ها برده شوند. Sevin XLR ذرات بسیار ریزتری دارند ، كه خطر زنبور عسل را كاهش داده اند اما از بین نبرده اند .

 

Sevin XLR   حاوی surfactant می باشد، در نتیجه بسیار راحتتر از دیگر فرمولاسیونهای Sevin جذب خواهد شد. این ماده همچنین می تواند نفوذ دیگر مواد شیمیایی كه با هم بكار برده شوند را نیز بهبود بخشد، مانند NAA .

 

NAA . نفتالین استیك اسید قویترین تنك كننده موجود می باشد. این ماده با نرخ بین 2.5 and 20 ppm مورد استفاده قرار می گیرد. بدین دلیل كه NAA تركیب فعالتری نسبت به Sevin می باشد ،‌شانس بیشتری برای تنك كنندگی وجود دارد، خصوصا در دماهای بالا (85o یا بالاتر). در استفاده از این ماده ملاحظاتی نیز وجود دارد. اگر این ماده را با تاخیر یا غلظت زیاد بكار ببریم یا دمای محیط بسیار زیاد باشد ممكن است اندازه میوه كوچك شده یا رشد pygmy افزایش یابد.

 

NAD. نفتالین استیك نسبت به NAA غیر فعال تر است. این ماده غالبا زمانی استفاده می شود كه مشكل پژمرده شدن برگها وجود دارد. NAD  عموما  با نرخ 25 to 50 ppm استفاده می شود. NAD هیچگاه برای دلیشز بكار نمی رود،‌تا زمانیكه میوه بی هسته كوچك (pygmies) محصول می دهند. این ماده اغلب در petal-fall spray استفاده می شود.

 

Accel® . Accel® جدیدترین تنك كننده شیمیایی است كه فرمولاسیون اصلاح شده Promalin® می باشد. Accel® تركیبی از benzyladenine ( با غلظت مشابه در Promalin® ) و gibberellin A4+7 (10% از غلظت موجود در Promalin®) . كاربرد Accel® به دو افشانه محدود می شود ، كه هر كدام بیشتر از 30 گرم ذره فعال در هر مزرعه (acre) نمی باشد. بدلیل اینكه طبقه بندی بر حسب نرخ در واحد مزرعه (per-acre) می باشد، حداكثر غلظتی كه می توان بكار برد بستگی به اندازه درخت و گالنهای مورد نیاز رقیق كردن  برای تامین تمام درختها دارد. جدول 2 نسبت های بین  گالنهای مورد نیاز رقیق كردن  ، مقدار گرم ذرات فعال در واحد مزرعه و غلظت را مشخص می كند . بطور كلی ، برای حصول تنك كردن مؤثر رقم های آسان تنك شونده (easy-to-thin cultivars) ،‌ از قبیل Empire, Idared, Rome و احتمالا McIntosh ، 50 to 75 ppm مورد نیاز می باشد. رقم های سخت تنك شونده بین 75 تا 100 ppm  نیاز دارند.نرخ  100 ppm در Accel® مذكور ممكن است احتمال تنك كنندگی ناكافی را در بر داشته باشد، زیرا gibberellin های موجود در فرمولاسیون می توانند اثر تنك كنندگی benzyladenine را خنثی كنند. از تركیب شدن Accel®  و  NAA  جلوگیری نمایید، از اینرو كه ممكن است pygmies نتیجه دهند ، خصوصا بر Delicious  و Fuji . زمانیكه اعمال Accel® با تقسیم سلولی فعال همزمان شود ، بیشترین میزان تنك كنندگی و افزایش سایز را در بر خواهد داشت. بنابراین ، ما پیشنهاد می كنیم كه Accel® را برای اولین بار زمانی مورد استفاده قرار دهید كه گزارش هواشناسی پیش بینی كرده است دمای هوا در 3 روزآینده بین 70’s تا 80’s می باشد البته پس از اینكه اندازه میوه به 5 mm رسیده باشد. زمانیكه اندازه میوه به 15 mmرسیده است از Accel® استفاده نكنید.

 

Promalin®. Promalin® به منظور بهبود شكل میوه Delicious استفاده می شود. زمانیكه بدین منظور مورد استفاده قرار گیرد می تواند تنك كننده مفیدی باشد. Promalin®  تنها برای درختان بالغ استفاده می شود. اگر1 pt. per acre بدون surfactant استفاده شود ، تنك كنندگی اندكی حاصل خواهد شد. هرچند ،اگر 2 pts. per acre ( حداكثر میزان مجاز) به همراه surfactant بكار رود ، بدون شك تنك كنندگی انجام خواهد شد. اگر   Promalin® بر spur-type Delicious در هنگام شكوفه دهی بكار رود ، استفاده از  NAA درمدت زمان معمول تنك كردن ممكن است منتج به اندازه كوچك میوه و شكل pygmy شود. 

 

 زمان بندی

 

سیب می تواند تا 3 الی 4 هفته پس از شروع شكوفه دهی بطور رضایتبخشی تنك شود. مدت زمان دقیق دوره تنك كردن توسط شرایط اب و هوا تعیین می شود. اگر 3 هفته قبل از شروع دوره دمای محیط گرم شود، نتیجه تنك كردن نا امید كننده خواهد بود. هر چند اگر دمای محیط  قبل از شروع دوره خنك شود ،‌ ممكن است عمل تنك كردن be accentuated  و دوره زمانی تنك كردن افزایش یابد. در طول چند سال اخیر زمان ترجیحی ،‌ با فرض شرایط مناسب آب و هوا، زمانی بود كه قطر میوه به 8 الی 10 میلیمتر رسیده باشد. همانگونه كه در بالا ذكر شد ، بازار باعث شد تا عمل تنك كردن به مهمترین عمل عرفی و فرهنگی برای باغداران تبدیل شود. تنك كردن باید نتیجه دهد ! تنك كردن ناكافی منجر به تلفات گسترده ای در ارزش محصول خواهد شد ، much more than will be experienced by light to moderate over thinning. شما باید از هر فرصتی برای تنك كردن شیمیایی میوه استفاده كنید.

 

بواسطه این نیاز ، پیشنهاد ما این است كه عمل تنك كردن را در زمان ریختن گلبرگ ها یا بلا فاصله پس از آن انجام دهید. در این زمان، پیشنهاد می كنیم كه از Sevin به تنهایی استفاده كنید ، یا زمانی كه به تنك كردن شدیدتری نیازمندید ، از تركیب Sevin  و NAA (5-10 ppm)  استفاده كنید. Accel® نباید در زمان ریزش گلبرگها بكار برده شود ،‌ زیرا در این محدوده زمانی تاثیر كمتری خواهد داشت .                                                              ارزیابی واكنش و میوه اولیه زمانی انجام می شود كه قطر میوه به 7 الی 12 میلیمتر رسیده باشد( حدود 7 الی 10 روز پس از ریزش گلبرگها ) ، و در صورت لزوم این كار را با Sevin به تنهایی یا Sevin به همراه NAA  یا  Accel® تكرار كنید. زمانیكه قطر میوه به 15 میلیمتر رسید (‌ پس از 7 الی 10 روز دیگر )‌ ، واكنش را یكبار دیگر ارزیابی كرده و تعیین كنید كه آیا دوره های پرفشاررخ داده است یا نه ، و در صورت لزوم عمل ر ا با Sevin تكرار كنید.                          این شیوه نتایج شما را احتمالا به دو صورت بهبود می بخشد. كاربرد های متعدد باید واكنش بیشتر نسبت به تنك كردن را در بر داشته باشد، و همچنین كاربردهای متعدد ، كاربرد ها را در بازه های آب و هوایی ممكن برای واكنش بهینه گسترش می دهد.

 

شرایط اب و هوایی

 

تاثیر تنك كننده های شیمیایی به طرق مختلف متاثر از اب و هوا می باشد.                                                   

 

نفوذ (Penetration). تمامی تنك كننده های شیمیایی، برای موثر بودن، باید از طریق پوست نفوذ كنند، كه تمامی قسمت های هوایی شامل: برگها، گلها، و هر میوه جوانی را پوشش می دهد. موم های موجود در سطح پوست مانع اصلی برای نفوذ می باشند. وقتیكه هوا سرد و ابری است، موم اندكی سطح برگ را پوشانده است و بنابراین نفوذ بیشتر مواد شیمیایی را در بر دارد. بطور معكوس زمانیكه هوا خشك و آفتابی است، موم به شدت ترشح و ذخیره می شود، در نتیجه از نفوذ مواد شیمیایی تنك كننده جلوگیری می كند. بنابراین، تنك كننده های شیمیایی ، عموما، پس از دوره های گرم و خشك كم تاثیر تر و پس از دوره های سرد و مرطوب موثرتر خواهند بود.

 

 فشار (Stress ). صرفنظر از شیوه عملكرد هر ماده شیمیایی تنك كننده، تمامی آنها برای جواب ایده آل عمل تنك كردن نیاز به گونه هایی از فشار دارند كه توسط آب و هوا تحمیل شده باشد. رقابت در میان گلها ، میوه ، برگها ‌و نقاط رشد كننده برای حصول آب ، مواد مغذی، metabolites ، فتوسنتز، و تنظیم كننده های رشد شكل می گیرد. مواد شیمیایی تنك كننده با افزایش این فشار بر میوه ،‌ باعث abscise شدن میوه های ضعیف و آنهایی كه دانه های كمتری دارند می شود. عقیده ما بر این است كه در سالهایی كه مواد شیمیای تنك كننده عملكرد ضعیفی داشته اند، فشار تحمیلی آب و هوا قبل از استعمال تنك كننده روی داده است، یا فشار تا پس از زمانیكه abscision میوه تغییر یافته و اصلاح شده باشد، رخ نداده است. اگر پس ازعمل تنك كردن 3 روز هوا افتابی با درجه حرارت حدود 70’s  باشد، ممكن است نتایج رضایتبخشی حاصل شود. اگرچه نتایج ایده آل نیازمند 3 روز هوای آفتابی با درجه حرارت 80’s می باشد، آب و هوای ابری و بارانی پس از تنك كردن شیمیایی باعث تنك كردن افزایش یافته در منطقه آتلانتیك می شود؛ هرچند، این واكنش در منطقه شمال شرق تایید نشده است. 

  آب و هوای گرده افشانی (Pollination weather ). اگر شرایط آب و هوایی طی جریان گرده افشانی مناسب باشد و فعالیت زنبورهای عسل قابل ملاحظه باشد‌،‌ مقدار بسیار زیادی میوه اولیه با دانه زیاد محتمل است. تنك كردن ضرورت دارد و تا حدودی مشكل است. اگر  شرایط آب و هوایی كمتر از حد ایده آل برای فعالیت زنبورهای عسل باشد و میوه در حال رشد مقدار كمی دانه داشته باشد ، احتمالا بار میوه كم خواهد شد و تنك كردن اسانتر خواهد بود.

 عوامل مؤثر دیگر بر تنك كردن

آسیب یخبندان (Frost damage). یخیندانی كه احتمال دارد تعداری از گلهای پای درخت را خشك كند همچنین ممكن است به برگهای سیخك داردر سراسر درخت آسیب بزند. جذب مواد شیمیایی تنك كننده در این برگها و میوه های آسیب دیده نسبت به برگها و میوه های سالم بیشتر می باشد، درنتیجه جواب دهی تنك كردن بیشتر خواهد بود.  بعلاوه ، فتوسنتزهای معیوب و فشارهای ایجادشده توسط منابع كاهش یافته كربوهیدرات عملیات تنك كردن را accentuate می كنند.                                                                                                                     

 

 خسارت زمستان (Winter injury). خسارت زمستان هم بر بالاتنه درخت و هم بر ریشه ها می تواند فعالیت تنك كردن را accentuate كند.                                                                                        

 

 آسیب موش صحرایی (Vole damage). درختانی كه توسط موشهای صحرایی آسیب دیده اند ضعیف خواهند شد و براحتی نازك (thin) می شوند. آسیب به ریشه ها توسط موش صحرایی همیشه آشكار نیست و تاثیرات ممكن است تا زمان تنك كردن شیمیایی دیده نشود .                                                                              

  محصول سنگین سال گذشته (Heavy crop the previous year). درختانی كه محصول سنگینی می دهند مواد غذایی ذخیره كمتری نسبت به درختان با بار كم نگهداری می كنند. چنین درختان ضعیفتری نسبت به افشانه های تنك كننده در سال جاری واكنش بیشتری نشان خواهند داد.                                                          

 درختان كم توان (Low-vigor trees). درختانی كه نیتروژن ناكافی دارند یا نقص دیگری در یكی از المانهای اساسی براحتی تنك (thin) می شوند.                                                                                     

 درختان جوان (Young trees). مراقبت از درختان جوان تنك شده شیمیایی باید به دقت انجام گیرد. این درختان بسادگی تنك می شوند ،‌ منتها، میزان كاهش یافته ی تنك كننده های شیمیایی تمام آن چیزی است كه مورد نیاز است. 

  درختان متراكم و ضخیم(Thick, dense trees). سیخك های درونی ، آنهایی كه در قسمت های سایه دار درخت قرار گرفته اند ( یا آنهایی كه قبل از هرس در سایه بوده اند) ، و سیخكهای روی اندام پایینتر بطور معمول ضعیف وحجم اندكی از كربوهیدرات های ذخیره را دارا می باشند. این سیخك ها براحتی تنك می شوند. اگر درخت ها به منظور رو باز گذاردن تعدادی ازسیخك های سایه دار قبلی هرس شده باشند، می توان پی برد كه این سیخك ها براحتی تنك می شوند. تنك كردن شیمیایی فرایند دشواری است تا حدی كه خیلی اوقات فنی تر از علم تلقی شده است. با این وجود، كاری است كه باغداران باید برای موفقیت بیشتر در آن مسلط شوند. تنك كردن نا مرغوب موجب افت ارزش بیشتر محصول( نسبت به تمامی دیگر مشكلات) می شوند.

http://www.ake.blogfa.comمنبع:
http://flowere.mihanblog.com

یاس خوشه‌ای

ـ خانواده: Oleaceae
ـ نام علمی: Syringa Vulgaris

درختچه‌ای به بلندی و گستردگی ۷ متر است که دارای برگ‌های قلبی شکل بوده و گل‌های معطر آن در خوشه‌های مخروطی به رنگ بنفش روشن در اواخر بهار و اوایل تابستان ظاهر می‌شوند.


ـ نیازها:
به مکان آفتابی و خاک غنی، ترجیحاً قلیائی با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد. پس از اتمام گل‌دهی هرس صورت می‌گیرد.

ـ ازدیاد:
از طریق تهیه قلمه چوب نرم در تابستان امکان‌پذیر است.


منبع:
http://flowere.mihanblog.com

محصولات - سم

محصولات - سم منیع:شرکت هامون بذرزرین

تریپول 40 (Tripoul 40)

تقویت کننده+ تشدید کننده اثر سموم، موثر در رشد و رویش گیاه، قابلیت اختلاط با آفت کشها، رفع و کاهش اثرات تنش های محیطی، مناسب مصرف برای انواع سبزی و صیفی، مناسب مبارزه با شته‌ها و تریپس ها و سایر حشرات مکنده

مناسب جهت محلول پاشی برگ‌ها، انواع سیستم های آبیاری

بسته‌بندی 1 لیتری (کارتن 12 تایی)، 5 لیتری (کارتن 4 تایی)

کشور سازنده مانورت اسپانیا

سم داکتال (DACTHAL AMVAC 75WP)

علف کش تخصصی پیاز

کشور سازنده ماسو ایتالیا

بسته‌بندی 1 کیلوگرمی

قارچ کش آلیادو (ALIADO CTL)

کشور سازنده ماسو ایتالیا

بسته‌بندی 1 کیلوگرمی

قارچ کش آللكسین (ALEXIN 95 PS)

دارای تركیبی خاص از فسفر و پتاسیم با تكنولوژی پیشرفته همزمان با تامین دو عنصر غذایی فسفر و پتاسیم برای تغذیه گیاه مقاومت گیاهان را افزایش می‌دهد و با توجه به تركیب خاص خود به طور مستقیم نیز بیماری‌های قارچی را ازبین میبرد.

قارچ كشی سیستمیك است كه بعد از ورود به داخل گیاه از طریق ریشه یا برگ‌ها به سرعت جذب شده و به تمام قسمتهای گیاه از جمله میوه‌ها میرسد بطوری كه با افزایش مقاومت گیاهان با بیماری‌های قارجچی مقابله میكند. مانع ورود میسلیوم اسپور قارچ به داخل گیاه می‌شود قابل حل در آب و تشكیل محلول یكنواخت و كاملا خنثی و پایداری را تشكیل می‌دهد و اثر سوئی روی گیاه ندارد.

مناسب مصرف درختان میوه،مركبات، انگور ، سبزی و صیفی از جمله پیاز و سیب زمینی گیاهان زراعی و زینتی است.

بسته‌بندی 1 كیلوگرمی (كارتن 6 تایی)

کشور سازنده ماسو ایتالیا

قارچ کش زتا 80 (ZETA 80)

کشور سازنده چیفو ایتالیا

کوپر نوردوکس (COBRE NORDOX 75 W G)

برطرف کننده بیماری آتشک، بیماری غربالی درختان میوه، بیماری سفیدک دروغی انگور، سیب زمینی و گوجه فرنگی، بیماری پیچیدگی برگ هلو، بیماری مومیایی و شانکر باکتریایی درختان میوه، بیماری گموز مرکبات و پسته

بسته‌بندی 1 کیلویی (کارتن 10 تایی)

واپام (COBRE NORDOX 75 W G)

برطرف کننده بیماری آتشک، بیماری غربالی درختان میوه، بیماری سفیدک دروغی انگور، سیب زمینی و گوجه فرنگی، بیماری پیچیدگی برگ هلو، بیماری مومیایی و شانکر باکتریایی درختان میوه، بیماری گموز مرکبات و پسته

شرکت‌های عمده و مطرح تولیده کننده کود و سموم نظیر مانورت اسپانیا (MANVERT)، روزیر بلژیک (ROSIER)، ممون هلند (MEMON)، چیفو ایتالیا (CIFO)، ماسو اسپانیا (MASSO)، نوردوکس نرورژ (NORDOX) و در مورد بذر نمایندگی و عرضه محصولات شرکت کرون آمریکا (CROWN SEED)، سبکو هلند (CEBECO SEEDS)، دورسینگ آمریکا، GAUTIER ، MIRAGE ، SEEDCOR ، SEMITALIA و
INNOSEEDS
محصولات كود شركت MANVERT

كود مایع بر (BORON)

میزان بر محلول در آب 10%، حاوی 135 گرم بر در هر لیتر، عاری از كلر

برطرف كننده نیاز گیاه به بر و رفع سریع كمبود گیاه به بر

قابلیت محلول پاشی برگ‌ها، مصرف خاكی، سیستم‌های آبیاری تحت فشار

بسته‌بندی  1 لیتری (كارتن 12 تایی)، 5 لیتری (كارتن 4 تایی)

كود روی (ZINC)

تركیب كود مایع روی، میزان روی 5/7%، عاری از كلر

برطرف كننده كمبود روی در گیاهان زراعی و درختانم میوه

مناسب جهت كحلول پاشی برگ‌ها، مصرف خاكی، سیستم های آبیاری قطره ای و بارانی

بسته‌بندی 1 لیتری (در كارتن 12 تایی)، 5 لیتری (در كارتن 4 تایی)

كود آهن (IRON)

تركیب كلات مایع آهن، حاوی 5% وزنی و 1/6% حجمی، عاری از كلر، برطرف كننده سریع كمبود آهن

مصرف خاكی، محلول پاشی برگ‌ها، مصرف از طریق سیستم های مختلف آبیاری

مورد استفاده جهت اكثر گیاهان زراعی و باغی

بسته‌بندی 1 لیتری (كارتن 12 تایی)

كود مایع منگنز (Manganeso)

به صورت كمپلكس مایع كه كمبود این عنصر را در كلیه گیاهان برطرف میكند.

مناسب جهت مصرف خاكی و محلول پاشی می‌باشد.

بسته‌بندی 1 لیتری (كارتن 12 تایی)

كود مایع مس (Cobre)

به صورت كمپلكس مایع كه كمبود این عنصر را در كلیه گیاهان برطرف میكند.

مناسب جهت مصرف خاكی و محلول پاشی می‌باشد.

بسته‌بندی 1 لیتری (كارتن 12 تایی)

كود مایع منیزیم (Magnesio)

به صورت كمپلكس مایع كه كمبود این عنصر را در كلیه گیاهان برطرف میكند.

مناسب جهت مصرف خاكی و محلول پاشی می‌باشد.

بسته‌بندی 1 لیتری (كارتن 12 تایی)

كود كلات مایع كلسیم (CALCIUM)

برطرف كننده كمبود كلسیم و تقویت گیاهان، بهبود خاصیت انباری  میوه و سبزیجات، جلوگیری از بیماری‌های فیزیولو‍یك درختان میوه و سبزیجات(جلوگیری از لكه تلخی موضعی در سیب، جلوگیری از لكه چوب پنبه ای در گلابی، جلوگیری از پوسیدگی گلگاه ئر گوجه فرنگی و هندوانه)

مناسب جهت محلول پاشی برگ‌ها، مصرف خاكی از طریق سیستم های مختلف آبیاری

بسته‌بندی 1 لیتری (كارتن 12 تایی)

كود مایع پتاسیم (potasio)

برطرف كننده كمبود پتاسیم، افزایش مقامت به ورس در غلات، بزرگ شدن بلال ذرت و پر شدن دانه‌های انتهایی، بهتر شدن رنگ و ترد شدن سبزیجات، موثر در طعم شیرین میوه‌ها با افزایش میزان قند، موثر در افزایش وزن و اندازه میوه

مناسب جهت محلول پاشی برگ‌ها ، مصرف خاكی و سیستم های آبیاری قطره ای و بارانی

بسته‌بندی 1 لیتری (كارتن 12 تایی)

كود كمپلكس (COMPLEX)

حاوی اغلب عناصر میكرو، رفع سریع كمبود آهن، روی، بر، منیزیم، منگنز، مس و مولیبدن، عاری از كلر

مناسب جهت محلول پاشی، مصرف خاكی، سیستمهای مختلف آبیاری

بسته‌بندی:1 لیتری(كارتن 12 تایی)، 5 لیتری(كارتن 4 تایی)

كود كمپلكس برنج (COMPLEX Rice)

كلات مایع كه به عنوان برطرف كننده كمبود آهن، روی، منگنز و مس بر روی برنج و سایر غلات اثر میكند. همچنین میتوان از آن در مركبات و درختان میوه مثل انگور، زیتون و همچنین سیب زمینی و چغندر قند استفاده نمود

مناسب جهت مصرف محلول پاشی

بسته‌بندی 1 لیتری (كارتن 12 تایی)

كود مایع كمپلكس مركبات (Citrus)

حاوی روی و منگنز و غنی شده با ازت آلی در رفع كمبود این عناصر در مركبات و درختان میوه موثر است

مناسب مصارف آبی و محلول پاشی

بسته‌بندی 1 لیتری (كارتن 12 تایی)

كود مخلوط تقویت كننده و قارچ كش فوسیكا (FOSIKA)

حاوی مواد قارچ كش، فسفر محلول در آب 30%، پتاس محلول در آب 20%، ماده موثره 480 گرم در لیتر، عاری از كلر

مصرف در انگور، مركبات، درختان میوه، میوه‌های گرمسیری، سبزی و صیفی

مناسب جهت محلول پاشی برگ‌ها و مصرف خاكی

بسته‌بندی 1 لیتری (كارتن 12 تایی)، 5 لیتری (كارتن 4 تایی)

کود آمینو پلانت (Aminoplant)

کود مایع آمینو پلانت حاوی اسیدهای آمینه جهت افزایش پروتئین دانه غلات، موثر در خوشه دهی، گل دهی و تشکیل میوه، بهبود جذب عناصر غذایی، کاهش خسارت ناشی از خشکسالی و یخ زدگی

مناسب جهت محلول پاشی برگ‌ها، مصرف خاکی، سیستم های آبیاری تحت فشار

بسته‌بندی 1 لیتری(کارتن 12 تایی)، 5 لیتری (کارتن 4 تایی)، 20 لیتری

فولی پلاس (Foliplus)

تركیب فولی پلاس حاوی انواع اسید آمینه‌ها و هورمون های رشد می‌باشد.

باعث افزایش عملكرد و كیفیت، اسید آمینه‌ها موثر در رشد و مقاومت گیاه، در جوانه زنی و گلدهی و تشكیل میوه، برای مقابله با تنش های محیطی موثر است.

مناسب جهت محلول پاشی و مصارف خاكی

بسته‌بندی: 1 لیتری (كارتن 12تایی)

كود مایع كواجر (CUAJER)

حاوی عناصر غذایی اصلی مورد نیاز گیاه

جذب سریع و تاثیر فوری، موثر در گلدهی و بزرگ شدن میوه، رفع و كاهش اثرات تنش های محیطی، مناسب تولید محصولات گلخانه ای

مناسب جهت محلول پاشی برگ‌ها، مصرف خاكی

كشور سازنده: اسپانیا

بسته‌بندی 1 لیتری (در كارتن 12 تایی)

کود آلی اصلاح کننده شوری خاک (SALT)

حاوی 8/11 % کلسیم (CaO ) در محلول و 30% ماده آلی، کاهش اثرات ناشی از شوری خاک و آب و خاصیت نمک زدایی، برطرف کننده کمبود کلسیم

بیومیكس (BIOMIX)

حاوی عناصر میكرو به صورت كلات مركب ریزمغذی ها

مصرف خاكی، محلول پاشی برگ‌ها، سیستم هیدروپونیك و گلخانه ای

قابل استفاده جهت محصولات:اغلب گیاهان زراعی و باغی

بسته‌بندی 1 كیلوگرمی(كارتن 12 تایی)

بیوسترن روی 13% (bioestrene zn13%)

پودر قابل حل در آب به صورت كلات، میزان روی 13% جذب به صورت كلات،رفع كمبود روی، افزایش عملكرد گیاهان، بهبود كیفیت محصول، افزایش تحمل گیاه به شوری

مناسب كلیه گیاهان زراعی و درختان میوه

مناسب جهت محلول پاشی برگ‌ها و مصرف خاكی

بسته‌بندی 1 كیلویی (كارتن12 تایی)

كود آهن فرت سترن 138 (Fertiestrene Fe 138)

میكرو گرانول قابل حل در آب حاوی 6% كلات آهن به صورت EDDHA می‌باشد. رفع كمبود آهن در اكثر درختان مثمر نظیر مركبات، انگور، سیب و گیاهان سبزی و صیفی جات.

در خاك‌های قلیایی كه دارای PH بین 12-4 از طریق ریشه قابلیت جذب دارد.

بسته‌بندی 1 كیلوگرمی (كارتن 12 تایی)

كود بیوسترن كود آهن 138 (BIOESTRENE)

حاوی 6% كلات آهن(EDDHA )، درمان كمبود آهن در گیاهان باغی و زراعی

مناسب جهت استفاده خاكی، مصرف مستقیم در عمق خاك و قابل مصرف در سیستم آب كود و آبیاری قطره‌ای

بسته‌بندی 1 كیلوگرمی (كارتن 12 تایی)

كود كلات آهن (ENORTO)

برطرف‌كننده سریع كمبود آهن، كاملاً محلول در آب، قابل مصرف در انواع خاك‌های قلیایی و آهكی و اسیدی، مناسب مصرف در محصولات زراعی و باغی

آهن محلول در آب 6%، آهن با كلات EDDHA 8/4%، تضمین پایداری كلات آهن در 12-4= PH

مناسبترین مصرف خاكی از طریق جایگزنی مستقیم در خاك و یا آبیاری

بسته‌بندی 1 كیلوگرمی (كارتن 12 تایی)

كود آهن فروتاپ

کود آهن

کود آهن فروپلاس (Ferroplus)

کلات EDDHA 6% آهن

http://www.hb-zarin.com

مجموعه تولیدی و نهالستان زردادی با مدیریت حاج غلام زردادی با سابقه ربع قرن تولید وتكثیر نهال در شمال شرق كشور مشهد مقدس  خدمات گسترده ای را به باغداران عزیز ارائه مینمایدتولید و تكثیر وفروش انواع نهال میوه شامل خرمالو-گردو-گیلاس-سیب-زردآلو-آلبالو و...در انواع مختلف
عرضه انواع نهالهای تزئینی كاج-توت برگی-اقاقیا-ناروند-وغیره
آماده همكاری با ارگانها و كارخانجات محترم و باغداران عزیز كلی و جزئی
در این نهالستان انواع نهال استاندارددرختان مثمر از قبیل سیب، هلو، آلو،زردآلو، گردو و.........و درختان غیر مثمر ازقبیل صنوبر، زبان گنجشک، نارون، عرعر، افراو.............گونه های همیشه سبز مانند سرو نقره ای، سرو خمره ای و انواع گونه های کاج تولید میگردد
فروش سوپر جاذب كشاورزی با كاهش 50درصد مصرف آب

ضدیخ طبیعی گیاهان و درختان و مشاوره جهت جلوگیری از سرما زدگی

محصولات - بذر

محصولات - بذرمنیع:شرکت هامون بذرزرین

بذر گوجه فرنگی لاکی اچ بی 85 (LUCKY HB85)

بذر F1

فصل کاشت بهار و تابستان

میوه دارای خاصیت انبار داری بالا، مناسب برای حمل و نقل طولانی، اندازه میوه متوسط و یک شکل

خصوصیات گیاه:
گیاه قوی و شاداب، در دمای بالا بسیار مقاوم، قوی در برابر تغییرات دما، دارای عملکرد بالا، دارای میانگره متوسط، دارای رنگ قرمز خوش رنگ، زمان رسیدن میوه متوسط و نزدیک به زودرس، مقاوم به تابش آفتاب، دارای شاخه برگ برای پوشش میوه

مقاوم به F1,F2,V,BSK

بذر گوجه فرنگی مینو (MINOO)

بذر F1

فصل کاشت بهار و پاییز

میوه دارای خاصیت انبار داری بالا، مناسب برای حمل و نقل طولانی، اندازه میوه متوسط و بسیار خوش فرم و گرد

خصوصیات گیاه:
گیاه قوی و شاداب، در دمای بالا بسیار مقاوم، قوی در برابر تغییرات دما، دارای عملکرد بالا

مقاوم به F1,V

بذر خیار مهر (MEHR)

بذر F1

فصل کاشت بهار و پاییز

میوه دارای رنگ سبز روشن، طول میوه 20-16 سانتیمتر، قطر میوه 4-3 سانتیمتر و زودرس

مقاوم به ZYMV

خصوصیات گیاه:
دارای میانگره‌های متوسط، دارای شاخه برگ‌های جانبی متوسط، چند میوه بر هر گره (2 تا 3 میوه در هر گره)، دارای طول زیاد دوره برداشت حداقل سه ماه، نیاز به هرس دارد و طول دوره کوتاه

بذر خیار آبان 2 (ABAN)

بذر F1

فصل کاشت زمستان

به صورت تک میوه است، طول میوه 16-14 سانتیمتر، یکنواخت و کشیده است

بسیار مقاوم به سفیدک پودری PM1 و مقاوم به دمای پائین

خصوصیات گیاه:
شاخه جانبی قوی دارد، نیاز به قیم دارد، دارای میانگره‌های متوسط است، گیاه بسیار قوی و شاداب، طول دوره برداشت حداقل 3 ماه و نیاز به هرس دارد.

بذر خیار بهمن 4 (BAHMAN 4)

بذر F1

فصل کاشت بهار و پائیز

میوه دارای رنگ سبز متوسط، در هر گره 1 تا 3 میوه دارد، شکل میوه کشیده قلمی و یکنواخت، طول میوه 20-16 سانتیمتر، قطر میوه 3-5/2 سانتیمتر و زودرس

مقاوم در دمای بالا و پائین و مقاوم به بیماری سفیدک پودری به PM1

خصوصیات گیاه:
نیاز به هرس ندارد، دارای شاخه و برگ‌های متوسط، گیاه بسیار مقاوم و شاداب و عملکرد بالاست

بذر خیار تانیا (TANIA)

بذر F1

فصل کاشت بهار و تابستان و ابتدای پائیز

یک تا دو میوه در هر گره، پوست میوه صاف و فاقد کرک، رنگ میوه سبز عالی، طول میوه 12-8 سانتیمتر، قطر میوه 5/2-2 سانتیمتر
مقاوم به ZYMV و مقاوم به CVYV.DM.PM.CMV

خصوصیات گیاه:
مخصوص فضای باز، دارای برگ‌های متوسط تا بزرگ، دارای میانگره‌های کوتاه، طول دوره برداشت بالا حداقل 3 ماه و مقاومت بالا و بسیار شاداب

بذر خیار پرنسس (PRINCESSE)

بذر کدو کلاریتا اچ بی 85 (CLARITA HB85)

بذر F1

فصل کاشت بهار و پائیز

شکل میوه عالی و استوانه ای، رنگ میوه سبز روشن و طول میوه 18-16 سانتیمتر

مقاوم به ویروس

خصوصیات گیاه:
بسیار قوی و عالی، مخصوص فضای باز، طول زیاد دوره برداشت حداقل 3 ماه و عملکرد بالا

بذر پیاز سفید (WHITE GRANO)
بذر پیاز سفید (WHITE GRANO)
بذر پیاز زرد (YELLOW GRANEX)
بذر پیاز سفید میترا (MITRA)
بذر پیاز تگزاس (TEXAS EARLY GRANO)
بذر خربزه (MELLON ANANAS)
بذر هندوانه (CHARLESTON GREY)

بذر فلفل دلمه ‌ ای (CALIFORNIA WONDER 300 TMR)

بذر کلم قرمز (RED ACRE)

بذر تربچه (SPARKLER WHITE TIP)

بذر تربچه (CHERRY BELLE)
بذر چمن پارک (PARK)

محصولات كود شركت CIFO

محصولات كود شركتCIFO  منیع:شرکت هامون بذرزرین

كود كلات آهن رادیكال (S6 RADICALE)

برطرف كننده سریع كمبود آهن در طیف وسیع با فرمولاسیون پیشرفته

حاوی 4% آهن فعال (اورتو-اورتو) از 6% به صورت كلات EDDHA در رفع كلروز ناشی از كمبود آهن خیلی موثر است

به خاطر تاثیر خاص عامل كلات EDDHA در كلیه خاك‌ها تحت شرایط 10-5/3= PH فعال است و سریعا توسط گیاه جذب می‌شود.

بسته‌بندی 1 كیلویی (كارتن 12 تایی)

كود كامل محلول در آب (Floral 20-20-20)

حاوی عناصر پرمصرف ازت، فسفر و پتاسیم و عناصر كم مصرف بر، مس، آهن، منگنز، مولیبدن و روی

مناسب درختان میوه، انگور، صیفی جات، سبزیجات، انواع گل، غلات

مناسب جهت محلول پاشی برگ‌ها و قابل مصرف در كلیه سیستم‌های نوین آبیاری تحت فشار یا آبیاری قطره ای

بسته‌بندی 5/2 كیلوگرمی

كود كامل فلورال پتاسیم (Floral K)

برطرف كننده كمبود پتاسیم و بهبود كیفیت محصول

دارای درصد بالای پتاسیم به مقدار 35% در تركیب كود كامل و میزان متعادلی از عناصر ریز مغذی به صورت كلات تاثیر مكملی در دوره رویشی گیاهان دارد

كاملا محلول در آب و ضریب شوری پایینی دارد

مناسب جهت مصرف در گیاهان باغی و زراعی

بسته‌بندی 1 كیلوگرمی (كارتن 12 تایی)

کود فرتی فلور 3 (Fertyflor 3)

حاوی ازت، فسفر و پتاسیم و همچنین ریز مغذی ‌های بر، آهن، منگنز و روی میباشد

دارای خلوص بالای عناصر و حداکثر حلالیت در آب و درصد بالای پتاسیم(40%) دارد

دارای شرایط شیمیایی خاص و خاصیت اسیدی دارد و در نتیجه جذب مطلوب عناصر غذایی می‌شود.

مناسب جهت محلول پاشی و به صورت كود آبیاری

بسته‌بندی در کیسه‌‌های 10 کیلویی

كود روی (ZINC fast)

حاوی 3/13% روی در محلول

دارای فرمولاسیون خاص در جهت افزایش نقش بیوشیمیایی عنصر روی

دارای موادی با چسبندگی باعث حداكثر رشد برگی، جذب مواد و كمك به پخش مواد در بافت گیاهی می‌شود

دارای وی‍ژگی خاص و جلوگیری ناهنجاری‌های ناشی از كمبود منگنز می‌شود و باعث رنگ پذیری بهتر میوه، جلوگیری از ریزش میوه و غیره

مناسب جهت محلول پاشی

بسته‌بندی 1 لیتری

کود مایع المین (Elemin)

حاوی عناصر ریز مغذی بر، مس، منگنز، مولیبدن، روی و آهن

برطرف کننده سریع کمبود عناصر ریز مغذی و باعث جلوگیری از زردی برگ‌ها، نکروز شدن جوانه انت‌هایی و غیره

مناسب جهت محلول پاشی برگ‌ها و آبیاری

بسته‌بندی 1 کیلویی

انر‍‍ژیل (Energil)

نوعی اكسین تنظیم كننده گیاهی با بنیان آلفانفتالین استیك (NAA ) خالص است كه باعث افزایش اندازه میوه و بهتر شدن رنگ میوه می‌شود كه رسیدن میوه را سرعت میبخشد

محرك رشد گیاهی است و تنش ‌های ناشی از عوامل محیطی و صدمات ناشی از انتقال نشاء ها به مزرعه را برطرف میكند.

مناسب جهت محلول پاشی

بسته‌بندی 1 لیتری (كارتن 16 تایی)

كود ارگانیك سیفامین (Cifamin BK)

كود ارگانیك ازته و غنی شده با عناصر ریز مغذی بر، منگنز و روی و حاوی ازت آلی و كربن آلی می‌باشد

مناسب رشد میوه و سبزیجات است و سرشار از اسید آمینه‌‌های مهم جهت تشكیل بافت‌‌های جدید رویشی می‌باشد.

عناصر ریز مغذی موجود در آن نقش كاتالیزوری در فرآیند‌های فیزیولو‍یكی گیاه را به عهده دارند كه باعث افزایش كارایی فتوسنتز و بهبود رشد گیاه و میوه و سبزیجات می‌شود.

مناسب جهت محلول پاشی

بسته‌بندی 300 گرمی

كود بیولایت (Biolight)

حاوی نیترو‍‍‍‍‍ژن آلی، اسید آمینه، منگنز، آهن، منیزیم، روی و سایر ریزمغذی ها می‌باشد

جوانه زنی را افزایش می‌دهد و به علت دارا بودن نیتروژن به شكل ارگانیك عملكرد فیزیولوژیكی گیاه را بهبود بخشیده و موجب سنتز پروتئین و رسیدن سریع میوه می‌شود و باعث افزایش اندازه میوه، رنگ میوه، كیفیت و در نتیجه رسیدن میوه می‌شود

سیفومیك (Cifoumic)

اسید هیومیك غلیظ شده باعث بهبود خصوصیات فیزیكی، شیمیایی خاك و همچنین بهبود خصوصیات بیولو‍یكی گیاه و خاك می‌شود.

مناسب جهت محلول پاشی و مصارف خاكی و آبیاری

بسته‌بندی 1 لیتری و 5 لیتری

كود ارگانیك آلگاسیفو 3000(Algacifo 3000)

كود ارگانیك با منشاء گیاهی كه از جلبك ‌های دریایی به نام ASCOPHYLLUM NODOSUM بدست می‌آید كه با حفظ خاصیت جلبك ها سرشار از مواد غذایی ویتامین ها پلی ساكارید ها و بهبود دهنده‌‌های طبیعی است

حاوی سایر تركیبات ارگانیك مانند انواع آنزیم‌ها، اولیگوساكاریدها و پروتئین می‌باشد.

باعث جلوگیری از ریزش زود هنگام میوه، بهبود فتوسنتز، افزایش سطح برگ محصول، كاهش حساسیت در مقابل كمبود عناصر ریزمغذی، بهبود رنگ، خاصیت انبار داری، افزایش وزن محصول، بهبود ریشه دهی در مراحل اولیه رشد و درنتیجه جذب مواد غذایی بیشتر می‌شود

بسته‌بندی 1 لیتری و 5 لیتری

كالسیسان (CALCISAN)

كود ارگانیك همرا با كلسیم و منیزیم  و حاوی 40% انواع اسید آمینه‌ها و پپتیدها می‌باشد

برطرف كننده كمبود‌های كلسیم و منیزیم می‌باشد. اسید آمینه‌‌های موجود در آن باعث تحریك پذیری تقسیم سلولی و در میزان جذب كلسیم و منیزیم تاثیر مضاعفی دارد.

خاصیت انبار داری را افزایش می دهد.

مناسب محلول پاشی و كود آبیاری

بسته‌بندی 1 لیتری و 5 لیتری

سوپرنات 93 (SUPERNAT 93)

كود نیترو‍‍ژنه آلی به صورت مایع، عرضه مستقیم نیتروژن به خاك یا به همراه آب آبیاری، در هر نوع گلكاری، محصولات باغی و میوه ای حاوی نیتروژن و پتاسیم با منشاء آلی، مواد طبیعی، پروتئین ها و آمینو اسیدها

مناسب جهت استفاده در سیستم آبیاری

بسته‌بندی 12 كیلوگرمی

سینرگون 2000 (SINERGON 2000)

كود نیتروژنه آلی، عصاره بافت‌‌های جانوری به حالت سوسپانسیون مایع همراه با اكسید منیزیم (MgO ) و عنصر آهن (Fe )
افزایش تحمل نسبت به تنش ‌‌های محیطی، بهبود فرآیند‌های فیزیولو‍یكی و عملكرد گیاهان، افزایش رشد رویشی و زایشی

مناسب جهت محلول پاشی

بسته‌بندی 1 كیلوگرمی و 2 كیلوگرم

ست 46 (CET 46)

كود محلول حاوی فسفر، پتاسیم (به نسبت 20:15)همراه با كلات منگنز(Mn )، روی (Zn )
یكنواختی رنگ میوه ها، افزایش ذخیره قند، ثمر بخش تر شدن فرآیند فتوسنتز، امكان برداشت محصول با روش‌های پیشرفته و جلوگیری از رشد بیش از حد و غیر ضروری گیاه

مناسب جهت محلول پاشی

بسته‌بندی 1 كیلوگرمی

ارت 23 (ERT 23)

كود معدنی آلی به حالت سوسپانسیون محخلوط نیتروژن و پتاسیم همراه به بور
باعث افزایش رشد اولیه جوانه ها و تولید افزون میوه و سبزی، افزایش گلدهی و شكل گیری میوه ها، مقاومت نسبت به تنش ها

مناسب جهت محلول پاشی

بسته‌بندی 1 كیلوگرم

میكروم (MIKROM)

كود مخلوط حاوی عناصر ریز مغذی شامل بور (B )، كلات EDTA مس (Cu )، كلات EDTA منگنز(Mn )، كلات EDTA آهن (Fe )، مولیبدن، كلات EDTA روی (Zn )
جلوگیری و درمان كلروز ناشی از كمبود عناصر، متعادل ساختن همه عناصر ریز مغذی درون گیاه، تحریك گیاه به انجام همه فرآیند‌های متابولیكی مانند فتوسنتز، تولید قند و پروتئین، جذب سریع توسط گیاه و درمان سریع كمبودها و بازگرداندن رنگ سبز به برگ‌ها، افزایش عملكرد فتوسنتز و رشد رویشی و عملكرد ن‌هایی گیاه

مناسب جهت محلول پاشی و آب آبیاری

بسته‌بندی 1 كیلوگرمی

بور فست (BORFAST)

كود حاوی محلول بورات و بورون اتانولامین، جلوگیری و درمان كننده بیماری‌‌های ناشی از كمبود بور در گیاهان، توانایی بالا در نفوذ به برگ‌ها، انتقال سریع در بافت‌‌های گیاهی  در زمان شكل گیری و تمایز بافت‌‌های گیاهی، دارای حداكثر غلظت و خلوص، پایداری طولانی روی برگ‌‌های گیاه به دلیل انجام واكنش‌های خیس كننده بلند مدت و بسیار موثر

حاوی 11% بور محلول در آب

مناسب جهت محلول پاشی

بسته‌بندی 1 لیتری

آزومین (AZOMIN)

كود نیتروژنه آلی به حالت مایع، قابلیت فراهم آوردن نیتروژن به فرم پروتئین و آمینواسید،رشد متعادل سریع و موفقیت در غلبه بر مراحل حساس و دشوار، تغذیه نیتروژنی به اندازه كافی گیاه به واسطه در دسترس بودن آمینواسیدها برای ساخته شدن پروتئین ها، سطح شاخ و برگی وسیع ناشی از افزایش تولید مواد قندی، عملكرد بالای محصول، اندازه یكنواخت و كیفیت بهتری از میوه، آغاز رشد رویشی سریع بعد از شرایط سخت آب و هوایی از جمله خشكسالی، تگرگ و یخبندان بهاره و غیره، افزایش تولید در باغبانی، انتشار مواد غذایی از طریق كوتیكول بنابراین امكان جذب از طریق برگ‌ها و ریشه‌ها

مناسب جهت محلول پاشی، سیستم‌های آبیاری

بسته‌بندی 1 كیلوگرمی

زولفست (ZOLFAST)

زولفست تركیب سولفوری، به صورت مایع با قابلیت محلول پاشی بر روی برگهای درختان میوه، سبزیجات، گل ها و زراعتهای وسیع است

بسته بندی: 1 لیتری (وزن 32/1 كیلوگرم)

ای جی آر (AGR)

كود حاوی عناصر ازت (15%)، منیزیم (9%)، پتاسیم (5%)، منگنز (5%)، روی (4%) و بر(1%)

بسته‌بندی 2 كیلوگرمی

اسید جیبرلیک

هورمون رشد

اسید جیبرلیك خالص 18 گرم، مواد حلال و رنگ دهنده لازم برای 100 گرم

آلفروت (ALFRUT)

تنظیم کننده رشد گیاهی مایع برای تشکیل میوه

NAA (آلفا نفتالین استیک اسید) خالص 3.5 گرم (37 گرم بر لیتر)

فِرال 3 (FRAL 3)

تنظیم کننده رشد گیاهی به حالت مایع برای مقابله با ریزش میوه

NAA (آلفا نفتالین استیک اسید) خالص 3 گرم (31 گرم بر لیتر)

فیکسورمون (FIXORMON)

هورمون چند منظوره به حالت مایع، جهت جلوگیری از ریزش ناخواسته میوه ها در دوره پیش از برداشت محصول

NAA (آلفا نفتالین استیک اسید) خالص 8 گرم (85 گرم بر لیتر)

بورک 37 (BORK 37)

کود امولسیون شونده حاوی نیتروژن (3%)، پتاسیم (17%)، بر (16.5%) و کلات EDTA منگنز (1%)

جهت استفاده برای افزایش محتوای قندی محصولات

محصولات كود شركت MEMON

محصولات كود شركت MEMON

کود  گوسفندی بهداشتی (SIFORGA)

کود آلی کامل سیفورگا (8-3-5) دارای 65%  ماده آلی برای افزایش محصول و حاصلخیزی خاک، دارای عناصر غذایی مورد نیا گیاه و ریز مغذی‌ها و مقادیر زیاد مواد آلی، افزایش ظرفیت نگهداری رطوبت خاک، جلوگیری کننده از شستشوی ازت و عاری از هر گونه عوامل بیماریزا و بذور علف‌های هرز

مناسب فضای سبز شهرها و پارک‌ها و توسعه جنگل‌های مصنوعی، چمن و زمین‌های ورزشیبسته‌بندی 25 کیلوگرمی

كود تقویتی آلی ارگویت (ORGEVIT)

100% كود مرغی بهداشتی، دارای 65% ماده آلی، مناسب جهت رشد طبیعی انواع گیاهان باغی و زراعی، سرشار از عناصر غذایی و هوموس، جلوگیری‌كننده از شستشوی ازت، بدون بو، مناسب فضای سبز شهرها و پارك‌ها و توسعه جنگل‌های مصنوعیبسته‌بندی 25 كیلوگرمی

كود آلی بهبود دهنده خاك تراویت (TERRAVIT)

100% كمپوست گیاهی و كود مرغی بهداشتی، دارای 55% ماده آلی، بهبود دهنده خاك اراضی كشاورزی، محرك فعالیت‌های زیستی خاك، سرشار از ماده آلی و عناصر غذایی

مناسب فضای سبز شهرها و پاركها و توسعه جنگل‌های مصنوعی، چمن و زمین های ورزشی

بسته‌بندی 25 كیلوگرمی

 

کود ارگانیک آگروبیوپلانت (AGRO-BIOPLAN)

100 % مواد ارگانیک گیاهی و حیوانی، موثر جهت گسترش ریشه و رشد اندام هوایی گیاه، موثر در حجیم شدن میوه‌ها و در نتیجه افزایش محصول، رها سازی تدریجی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه و مانع از شستشوی ازت، محرک فعالیت‌های زیستی خاک و تسهیل جذب مواد غذایی، حفظ مطلوب رطوبت خاک و عاری از هر گونه بذور علف های هرز و عوامل بیماریزا

بسته‌بندی 25 کیلوگرمی

  كود ارگانیك آلفرت (ALLFERT)

100% كود ارگانیك  موثر در رشد، دارای تركیب 3-3-5  می‌باشد

http://www.hb-zarin.com

محصولات كود شركت MASSO

گروول (GROWEL)

حاوی مواد آلی و سرشار از اسیدهای هیومیك، گامی موثر در كشاورزی پایدار، كاملا محلول در آب و حاوی مقادیر زیادی از اسید های هیومیك كه از سنگ لئوناردیت بدست می‌آید، جذب مواد غذای از خاك و جابجایی آن در داخل گیاه را تسهیل میكند و جایگزین مناسب نیز برای كودهای آلی رایج است، دارای خاصیت حلالیت بالا، پایداری در شرایط اسیدی و قلیایی و قابلیت اختلاط بیشتر مناسب مصرف برای كلیه محصولات كشاورزی مانند درختان میوه،مركبات، سبزی و صیفی و گیاهان زراعی و زینتی است.

بسته‌بندی 1 كیلوگرمی در كارتن 6 تایی

ولگرو (welgro potasio)
ولگرو (welgro)
ولگرو منگنز (Welgro Manganeso)

كود مناسب جهت رفع كمبود منگنز روی خیار، گوجه فرنگی، فلفل، توت فرنگی، درختان دانه دار و هسته دار مو سیب زمینی، پیاز، مركبات ، موز، پنبه، چغندر قند، گندم، ذرت، برنج، انواع چمن و گیاهان زینتی میباشد.

مناسب جهت استفاده خاكی، آبیاری قطره ای و تزریقی و محلول پاشی و سیستمهای هیدروپونیك

بسته‌بندی 1 لیتری

ولگرو منیزیم (Welgro Magnesio)

كود مناسب جهت رفع كمبود منیزیم روی خیار، گوجه فرنگی، فلفل، توت فرنگی، درختان دانه دار و هسته دار مو سیب زمینی، پیاز، مركبات ، موز، پنبه، چغندر قند، ذرت، گندم، ذرت، برنج، انواع چمن و گیاهان زینتی میباشد.
مناسب جهت استفاده خاكی، آبیاری قطره ای و تزریقی و محلول پاشی و سیستمهای هیدروپونیك

بسته‌بندی 1 لیتری
ولگرو كلسیم (Welgro Calcio)

كود مناسب جهت رفع كمبود كلسیم روی خیار، گوجه فرنگی، فلفل، توت فرنگی، درختان دانه دار و هسته دار ،مو و مركبات میباشد.
مناسب جهت استفاده خاكی، آبیاری قطره ای و تزریقی و محلول پاشی و سیستمهای هیدروپونیك

بسته‌بندی 1 لیتری

ولگرو روی (Welgro Zinc)

كود مناسب جهت رفع كمبود روی بر روی خیار، گوجه فرنگی، فلفل، توت فرنگی، درختان دانه دار و هسته دار مو سیب زمینی، پیاز، مركبات ، موز، پنبه، چغندر قند، گندم، ذرت، برنج، انواع چمن و گیاهان زینتی میباشد.

مناسب جهت استفاده خاكی، آبیاری قطره ای و تزریقی و محلول پاشی و سیستمهای هیدروپونیك

بسته‌بندی 1 لیتری

ولگرو آمینو (Welgro Amino)

كود مایع حاوی اسید های آمینه كه باعث افزایش میزان محصول و بهبود دهنده كیفیت آن است همچنین موثر در رشد و سیستم آنزیمی گیاه، جوانه زنی، ریشه زایی، افزایش گلدهی و میوه دهی، افزایش دهنده جذب عناصر پتاسیم و منیزیم، افزایش مقاومت گیاه به تنش خشكی، سرما و كم آبی و مقاومت به بیماری‌های فیزیولو‍‍ژیك، گیاه سوزی سموم و آفات و بیماری‌ها

مناسب جهت محلول پاشی، كود آبیاری و سیستمهای هیدروپونیك

بسته‌بندی 1 لیتری

  ولگرو مخلوط روی و منگنز (Welgro Zn + Mn)

كود حاوی ریز مغذی های روی و منگنز جهت رفع كمبود این عناصردر سیب زمینی، خیار، گوجه فرنگی، فلفل، توت فرنگی و درختان میوه دار و هسته دار ، انگور، مركبات، پنبه، ذرت، گندم و گیاهان زینتی می‌باشد.

مناسب جهت محلول پاشی، كود آبیاری و سیستمهای هیدروپونیك

بسته‌بندی 1 كیلوگرمی

 

ولگرو عناصر ریز مغذی (Welgro Micromix)

حاوی عناصر ریز مغذی مانند بر (B )، مس (Cu )، آهن (Fe )، منگنز (Mn )، مولیبدن (Mo ) و روی (Zn ) با قابلیت انحلال در آب می‌باشد.

جهت رفع كمبود این عناصر در گیاهانی مانند سیب زمینی، گوجه فرنگی، خیار، پیاز، كدوئیان، توت فرنگی، درختان دانه دار و هسته دار و مركبات، انگور، موز، پنبه و گیاهان زینتی می‌باشد.

مناسب جهت محلول پاشی، كود آبیاری و سیستمهای هیدروپونیك

بسته‌بندی 1 كیلوگرمی

 

ولگرو آهن (Welgro Fe)

كود آهن كلاته شده برطرف كننده كمبود آهن

گرین استیم (GREENSTIM)

 
 • تعداد صفحات :12
 • ...  
 • 4  
 • 5  
 • 6  
 • 7  
 • 8  
 • 9  
 • 10  
 • ...  
 

درباره وبلاگ

شرکت تعاونی خدمات تولیدی بازرگانی کشاورزی فناوران دشت سبز کلات
تماس با ما
مدیر عامل:09159157465
فکس:7421101-0511
روابط عمومی:7412033-0511
-------------------------------------
فراخوان
ازکلیه تولید کنندگان نهال مثمر غیر مثمر جهت همکاری در زمینه خرید تولیدات دعوت به عمل می آید
09159157465
----------------------------------
ارسال نهال به تمامی نقاط کشور

با سابقه ربع قرن تولید وتكثیر نهال در شمال شرق كشور مشهد مقدس خدمات گسترده ای را به باغداران عزیز ارائه مینمایدتولید و تكثیر وفروش انواع نهال میوه شامل خرمالو-گردو-گیلاس-سیب-زردآلو-آلبالو و...در انواع مختلف
عرضه انواع نهالهای تزئینی كاج-توت برگی-اقاقیا-ناروند-وغیره
آماده همكاری با ارگانها و كارخانجات محترم و باغداران عزیز كلی و جزئی
در این نهالستان انواع نهال استاندارددرختان مثمر از قبیل سیب، هلو، آلو،زردآلو، گردو و.........و درختان غیر مثمر ازقبیل صنوبر، زبان گنجشک، نارون، عرعر، افراو.............گونه های همیشه سبز مانند سرو نقره ای، سرو خمره ای و انواع گونه های کاج تولید میگردد
فروش سوپر جاذب كشاورزی با كاهش 50درصد مصرف آب
ضدیخ طبیعی گیاهان و درختان و مشاوره جهت جلوگیری از سرما زدگی
محلول ضدیخ طبیعی گیاهان جهت جلوگیری از سرمازدگی محصولات باغی و گلخانه ای09159157465
مدیر وبلاگ : نهالستان ایران درخت

آخرین پست ها

جستجو

نویسندگان